Mẫu đơn xin xây dựng trang trại được sử dụng như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Mẫu đơn xin xây dựng trang trại

Mẫu đơn xin xây dựng trang trại là khi muốn mở diện tích chăn nuôi quy mô lớn mô hình trang trại thì phải xây dựng trang trại chăn nuôi mà muốn xây dựng được thì phải làm đơn để xin xây dựng trang trại.

Mẫu đơn xin xây dựng trang trại

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN XÂY DỰNG TRANG TRẠI

Số: ……/ĐXXDTT

Kính gửi: Văn phòng đăng kí đất đai cấp….

  • Căn cứ vào Luật xây dựng của nước CHXNCN Việt Nam
  • Căn cứ Thông tư 02/2015/TT/BTNMT

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………

– Người đại diện:………………Chức vụ: ………………………………

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………

2. Địa điểm tiến hành xây dựng

– Lô đất số: ………………………………Diện tích:………………………

– Nằm tại địa chỉ: …………………………………..………………………

– Có nguồn gốc đất là: ………………………………………………………

3. Nội dung xin giấy phép xây dựng nhà tạm

– Loại công trình muốn xây dựng: …………………………………………………………………………

– Lý do xây dựng: ………………………………………………………………………………

– Cấp công trình: …………………………………………………………………………………

– Diện tích xây dựng: ………………………………………………………………………………

– Chiều cao công trình: …………………………………………………………………………

4. Đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm thiết kế:

– Tên đơn vị/ cá nhân: ………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………

– Email liên hệ: ……………………………………………………………

5. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế

– Tên đơn vị/ cá nhân: …………………………………………………………………………

-Giấy phép hành nghề: ………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………

– Số điện thoại: ………………………………………………………

– Email liên hệ: ……………………………………………………………

Nội dung viết đơn: ………………………………………………………

Do đó căn cứ các điều:…………………………………………………

Tôi mong muốn được cấp phép để xây dựng trang trại chăn nuôi phát triển kinh tế .

Tôi xin cam kết mọi thông tin trong đơn này là chính xác. Tôi sẽ thực hiện, làm theo những gì được quy định bởi pháp luật và giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời tháo dỡ công trình khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tôi chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Bài liên quan:

  • Mẫu đơn xin bảo hành, sửa chữa nhà chung cư
  • Mẫu Đơn xin cấp cột điện
  • Mẫu Đơn xin sửa nhà ở Huế
  • Mẫu Đơn xin làm đại lý
  • Mẫu Đơn xin đánh đất
  • Mẫu Đơn xin đá bóng
  • Đơn xin mở trang trại trong thôn
  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại