T6. Th12 1st, 2023

Mẫu hợp đồng nhân viên cấp dưỡng được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Mẫu hợp đồng nhân viên cấp dưỡng

Mẫu hợp đồng nhân viên cấp dưỡng là hợp đồng lao động giữa người lao đông và người sử dung lao động cùng nhau thỏa thuận về các điều khoản có lợi cho cả hai và đáp ứng đủ yêu cầu hai bên.

Mẫu hợp đồng nhân viên cấp dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG

Số:……./HĐNVCD

-Căn cứ Luật Lao Động của nước CHXHCN Việt Nam năm 2012;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A (Người sử dụng lao động)

 Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Nguyễn văn B (Người lao động)

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:…………………………..

Thường Trú:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A sẽ thuê bên B làm nhân viên cấp dưỡng:

+ Tại địa điểm…..

+Thời gian:…..

+ Công việc:…..

Điều 2 .Mô tả công việc

 -Hàng ngày tiếp nhận và kiểm tra chất lượng thực phẩm từ nhà phân phối giao. -Đảm bảo số lượng và chất lượng thực phẩm luôn được tươi mới.
– Sơ chế chuẩn bị và nấu ăn theo thực đơn cho CBNV.
– Bố trí sắp xếp các món ăn được hoàn thành đúng thời gian cho CBNV.
– Phối hợp cùng với đồng nghiệp làm các công việc khác trong bếp.
– Giữ gìn bếp luôn gọn gàng, vệ sinh để đảm bảo an toàn thực phẩm.
– Thực hiện công việc khác có liên quan theo sự phân công của lãnh đạo phòng Hành chính.

Điều 3. Yêu cầu công việc

– Có kinh nghiệm nấu ăn cho tổ chức đơn vị, công ty

– Tốt nghiệp các Trường trung cấp dạy nghề có liên quan.
– Chăm chỉ, thật thà và sẵn sàng tiếp thu ý kiến.
– Luôn có trách nhiệm với công việc và sẵn sàng làm việc lâu dài.
– Sức khỏe tốt.

Điều 4. Thời hạn hợp đồng

– Ông : Nguyễn Văn B làm việc theo loại hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm……….

Điều 5. Thử việc

– Thử việc: …..tháng từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

-Mức lương thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Được trang bị máy móc thiết bị văn phòng tại nơi làm việc.

– Địa điểm làm việc :……………………………………………………

– Chức vụ : Nhân viên cấp dưỡng

Trong thời gian thử việc, bên B có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy công ty, hoàn thành tốt công việc được giao. Tùy vào kết quả công việc được giao mà bên A có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian thử việc không quá ….. ngày. Qua thời gian thử việc mà bên B vẫn không đáp ứng được nhu cầu công việc của bên A thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và trả lương tháng thử việc cho bên B.

Điều 6. Chế độ làm việc

-Thời gian làm việc: Làm việc 08 tiếng/ngày công- ca gãy hoặc ca thẳng.

 -Nghỉ : 04 ngày/ tháng đối với tháng có 29 và 30 ngày, 05 ngày/ tháng đối với tháng có 31 ngày. Còn đối với trường hợp:

+ Nếu trong một tháng mà không nghỉ đủ số ngày quy định thì sẽ được nghỉ bù sang tháng sau.

+ Nghỉ quá số ngày quy định thì sẽ được trừ vào lương cơ bản số ngày nghỉ quá quy định.

-Chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương hai bên sẽ thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Chế độ lương, thưởng

-Mức lương cơ bản: …. VNĐ/tháng.

– Phụ cấp trách nhiệm: ….. VNĐ/tháng

– Phụ cấp hiệu suất công việc:

– Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.

– Công tác phí: Hưởng theo quy định của công ty.

– Hình thức trả lương: Trả lương vào mùng 10 hàng tháng qua tài khoản ngân hàng Vietcombank. Nếu ngày 10 vào đúng ngày cuối tuần thì bên sẽ được trả vào ngày thứ hai của tuần kế tiếp.

-Trong trường hợp bất khả kháng, công ty phải ngừng vận hành và không đủ tiền chi trả lương. Thì tiền lương sẽ được trả sau….. ngày hoạt động lại. Quá thời hạn …. ngày thì công ty sẽ phải thanh toán lương và phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là ….% trên khoản lương chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 8.  Chế độ Bảo hiểm

-Theo quy định của Pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Điều 9. An toàn lao động

-Bên B phải có ý thức về an toàn lao động

-Mọi rủi ro trong giờ làm việc do lỗi của bên B và ngoài giờ làm việc do bên B gây ra phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

-Những rủi ro khác do sự điều động của bên A  gây ra thì bên A phải chịu toàn bộ trách nhiệm

Điều 10. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

1. Quyền lợi của bên B

-Bên B được hưởng các nghiệp vụ chuyên môn của vị trí đảm nhiệm, được làm việc thực tế với các kĩ năng cần thiết của công việc.

-Được thanh toán lương đầy đủ

-Được hưởng các chế độ theo Luật lao động quy định

-Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật

-Bồi thường vi phạm và vật chất trong trường hợp làm hỏng, mất, lấy cắp công cụ dụng cụ, tài sản công ty giao và tài sản chung của công ty.

-Khi muốn nghỉ ngoài giờ quy định bên B phải báo trước ít nhất 3 ngày và có đầy đủ lí do bất khả kháng thì Bên A sẽ thanh toán đầy đủ lương tháng cuối cùng cho bên B

 2. Nghĩa vụ của bên B

-Đảm bảo hoàn thành công việc được giao trong quá trình làm việc

-Chấp hành theo sự sắp xếp của cấp trên, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của công ty

Điều 11.Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

1.Quyền hạn của bên A

-Điều hành bên B hoàn thành công việc theo hợp đồng( bố trí, điều chuyển, tạm ngưng công việc)

-Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp.

-Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2.Nghĩa vụ của bên A

-Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ như đã cam kết trong hợp đồng với bên B

-Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ về vị trí công việc của bên B.

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

-Khi hết thời hạn hợp đồng

– Bên A được quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với Bên B có kết quả đánh giá hiệu suất công việc dưới mức quy định trong 03 tháng liên tục.

-Khi bên B muốn chấm dứt hợp đồng  này, thì bên B phải báo trước bằng văn bản cho bên A ít nhất 30 ngày  theo quy định của công ty hoặc được sự đồng ý của ban giám đốc công ty. Các trường hợp nghỉ việc không theo quy định bên A sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán tháng lương làm việc cuối cùng.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp

Khi hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Mọi chi phí phát sinh giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

Điều 14. Điều khoản thi hành

-Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thương của công ty

-Hợp đồng được lập tại văn phòng công ty và được lập thành 02(hai) bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ 01( một) bản và có hiệu lực tư ngày…. tháng….năm….

Bên A kí tênBên B kí tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng
  • Hợp đồng thuê nhân viên quán cafe
  • Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học
  • Hợp đồng thuê nhân viên phục vụ
  • Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn
  • Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng