T6. Th12 1st, 2023

Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng là một dạng hợp đồng thuê người để quản lí nhà hàng

Định nghĩa Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng

Mẫu hợp đồng thuê quản lí nhà hàng là môt dạng hợp đồng lao động có sự thỏa thuận điều khoản để đảm bảo lợi ích giữa các bên.

Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG THUÊ QUẢN LÍ NHÀ HÀNG

Số:……./HĐTQLNH

-Căn cứ Luật Lao Động của nước CHXHCN Việt Nam năm 2012;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A (Người sử dụng lao động)

 Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Số tài khoản:…………………………………………………………………

Ngân hàng:…………………………………………………………………..

Bên B: Nguyễn văn B (Người lao động)

Năm sinh:……………………………………………………………………….

CMND:………………………Ngày cấp:………………….Nơi cấp:…….

Thường Trú:……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….

Số tài khoản:…………………………………………………………………..

Ngân hàng:…………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

-Bên A sẽ thuê Bên B quản lí nhà hàng  tại địa điểm…..theo các thỏa thuận sau đây.

Điều 2. Mô tả công việc

Bên B sẽ thực hiện những công việc sau đây để đảm bảo quản lí nhà hàng diễn ra suôn sẻ:

-Quản trị nhân sự

-Quản trị chất lượng dịch vụ

-Quản lí tài chính

-Quản lí cơ sở vất chất

-Kinh doanh và tiếp thị

-Giải quyết sự cố và khiếu nại của thực khách

– Các công việc khác để đảm bảo việc quản lí nhà hàng tốt hơn

Điều 3. Thời hạn hợp đồng

– Ông : Nguyễn văn B làm việc theo loại hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

Điều 4. Thử việc

– Thử việc: 2 tháng từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

-Mức lương thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

-Được trang bị máy móc thiết bị văn phòng tại nơi làm việc.

– Địa điểm làm việc :……………………………………………………

– Chức vụ : Quản lí nhà hàng

Điều 5. Chế độ làm việc

-Thời gian làm việc: Làm việc 08 tiếng/ngày công- ca gãy hoặc ca thẳng.

 -Nghỉ : 04 ngày/ tháng đối với tháng có 29 và 30 ngày, 05 ngày/ tháng đối với tháng có 31 ngày.Còn đối với trường hợp:

+ Nếu trong một tháng mà không nghỉ đủ số ngày quy định thì sẽ được nghỉ bù sang tháng sau.

+ Nghỉ quá sô ngày quy định thì sẽ được trừ vào lương cơ bản số ngày nghỉ quá quy định.

-Chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương hai bên sẽ thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Chế độ lương, thưởng

-Mức lương cơ bản: …. VNĐ/tháng.

– Phụ cấp trách nhiệm: ….. VNĐ/tháng

– Phụ cấp hiệu suất công việc:

– Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.

– Công tác phí: Hưởng theo quy định của công ty.

– Hình thức trả lương: Trả lương vào mùng 10 hàng tháng qua tài khoản ngân hàng….. Nếu ngày 10 vào đúng ngày cuối tuần thì bên sẽ được trả vào ngày thứ hai của tuần kế tiếp.

-Trong trường hợp bất khả kháng, công ty phải ngừng vận hành và không đủ tiền chi trả lương. Thì tiền lương sẽ được trả sau 15 ngày hoạt động lại. Quá thời hạn 15 ngày thì công ty sẽ phải thanh toán lương và phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là ….% trên khoản lương chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 7.  Chế độ Bảo hiểm

-Theo quy định của Pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Điều 8. An toàn lao động

-Bên B phải có ý thức về an toàn lao động

-Mọi rủi ro trong giờ làm việc do lỗi của bên B và ngoài giờ làm việc do bên B gây ra phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

-Những rủi ro khác do sự điều động của bên A  gây ra thì bên A phải chịu toàn bộ trách nhiệm

Điều 9. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

1. Quyền lợi của bên B

-Bên B được hưởng các nghiệp vụ chuyên môn của vị trí đảm nhiệm, được làm việc thực tế với các kĩ năng cần thiết của công việc.

-Được thanh toán lương đầy đủ

-Được hưởng các chế độ theo Luật lao động quy định

-Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật

-Bồi thường vi phạm và vật chất trong trường hợp làm hỏng, mất, lấy cắp công cụ dụng cụ, tài sản công ty giao và tài sản chung của công ty.

-Khi muốn nghỉ ngoài giờ quy định bên B phải báo trước ít nhất 3 ngày và có đầy đủ lí di bất khả kháng thìBên A sẽ thanh toán đầy đủ lương tháng cuối cùng cho bên B

 2. Nghĩa vụ của bên B

-Đảm bảo hoàn thành công việc được giao trong quá trình làm việc

-Chấp hành theo sự sắp xếp của cấp trên, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của công ty

Điều 10.Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

1.Quyền hạn của bên A

-Điều hành bên B hoàn thành công việc theo hợp đồng( bố trí, điều chuyển, tạm ngưng công việc)

-Tạm hõan, chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp.

-Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng nà

2.Nghĩa vụ của bên A

-Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ như đã cam kết trong hợp đồng với bên B

-Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ về vị trí công việc của bên B.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

-Khi hết thời hạn hợp đồng

– Bên A được quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với Bên B có kết quả đánh giá hiệu suất công việc dưới mức quy định trong 03 tháng liên tục.

-Khi bên B muốn chấm dứt hợp đồng  này, thì bên B phải báo trước bằng văn bản cho bên A ít nhất 30 ngày  theo quy định của công ty hoặc được sự đồng ý của ban giám đốc công ty. Các trường hợp nghỉ việc không theo quy định bên A sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán tháng lương làm việc cuối cùng.

Điều 12. Giải quyết tranh chấp

Khi hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Mọi chi phí phát sinh giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

Điều 13. Điều khoản thi hành

-Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thương của công ty

-Hợp đồng được lập tại văn phòng công ty và được lập thành 02(hai) bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ 01( một) bản và có hiệu lực tư ngày…. tháng….năm….

Bên A kí tênBên B kí tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng thuê quản lý khách sạn
  • Hợp đồng quản lý nhà cho thuê
  • Hợp đồng thuê quản lý quán cà phê
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn
  • Hợp đồng thuê xe chạy taxi
  • Hợp đồng thuê tổ chức sự kiện