Mẫu kê khai phụ lục gia đình

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

( Kèm theo tờ khai tham gia BHXH )

Họ tên chủ hộ :

Số điện thoại :

Địa chỉ : Thôn ( bản , tổ dân phố ) :                             Xã ( phường , thị trấn ) :

Huyện ( quận , thị xã , Tp thuộc tỉnh ) :                       Tỉnh ( Tp ) :

STT Họ tên Ngày, tháng ,  năm sinh Giới tính Nơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND /CCCD Ghi chú
1              
2              
3              
4              
…..              

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai .

…………. , ngày …… tháng …… năm …….

Người kê khai

( Ký , ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: