Mẫu phiếu thu hồi sản phẩm: văn bản được sử dụng trong trường hợp bên cung cấp sản phẩm thu hồi những sản phẩm không đảm bảo an toàn trên thị trường để tránh cho người tiêu dùng mua phải hàng không an toàn, kém chất lượng.

Mẫu phiếu thu hồi sản phẩm


CÔNG TY …

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

 PHIẾU THU HỒI SẢN PHẨM

  1. Sản phẩm bị thu hồi: …………… (Tên sản phẩm, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng)
  2. Tên tổ chức, cá nhân có sản phẩm phải thu hồi: ……………………………..
  3. Địa chỉ: ……………………
  4. Điện thoại: ………………..
  5. Số văn bản đề nghị của cơ sở: ………….. Ngày: ………..
  6. Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm:
  7. Thời hạn xử lý sản phẩm sau thu hồi:
  8. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thu hồi và xử lý tài sản vi phạm: …………………………

Công ty ….

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: