T6. Th12 1st, 2023

Mẫu thông báo thu hồi tài sản công ty: văn bản được sử dụng trong trường hợp tài sản đã đến thời hạn thu hồi thì bên có tài sản yêu cầu bên đang chiếm giữ tài sản trao trả lại tài sản

Mẫu thông báo thu hồi tài sản công ty


CÔNG TY …

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

 THÔNG BÁO THU HỒI TÀI SẢN

Kính gửi: ….

Công ty … xin thông báo về việc thu hồi tài sản công ty đối với tài sản đã được cho thuê có thời hạn dưới đây:

1/ Tài sản thu hồi:

Loại tài sản/Product type XE Ô TÔ
Nhãn hiệu-Kiểu xe/Brand …..
Kiểu mẫu/Model ….
Số khung/Chassis number ….
Số máy/Engine number …..
Năm sản xuất Manufacturing Date …..

2/ Căn cứ thực hiện việc thu hồi:

Do khách hàng đã hết hạn thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài sản đã ký và Công ty … thực hiện quyền thu hồi tài sản đã cho thuê theo thoản thuận trong hợp đồng.

3/ Thời hạn thu giữ:

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

4/ Địa điểm thu giữ:

Tại nơi có tài sản thuê.

5/ Thông báo thu hồi tài sản cũng đã được gửi đến địa chỉ đăng ký của bên thuê, đồng thời cũng đã được gửi đến chính quyền địa phương theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Công ty ….

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: