Menu Đóng

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình là văn bản do cơ quan, tổ chức gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo nội dung mà các bên đã thỏa thuận.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình


TÊN ĐƠN VỊ

Số:…./CV-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…..,ngày….tháng…..năm………

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Công ty ………………..

Căn cứ Luật xây dựng……………………………………….;

Căn cứ Hợp đồng số:…./….-………………………………..;

Căn cứ…………………………………………………………;

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………Chức vụ:…………………………………

Bộ phận công tác:…………………… Công ty:……………………………….

Dựa trên bản Hợp đồng đã xác lập giữa công ty chúng tôi ……. và công ty………., Nay công ty chúng tôi đã hoàn thành việc bảo hành công trình như các bên đã thỏa thuận và bên công ty đối tác cũng đã kiểm tra, xác nhận về việc hoàn thành, do vậy đề nghị công ty đối tác thanh toán bảo hành công trình với các nội dung các bên đã thỏa thuận như sau:

Tên dự án/công trình: ……………………………………………………………

Mã dự án:………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:………(Bằng chữ:………………………………….)

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Số tài khoản:…………………………………………………………………..

Đơn vị thụ hưởng: Công ty…………………………………………………….

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán: Thanh toán bảo hành công trình :… …………………

Mong quý Công ty ……sớm hoàn thành việc thanh toán bảo hành công trình

Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                                 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191