Mẫu Phiếu kê khai thông tin nhân sự


CÔNG TY………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ

 1) Họ và tên:……………………………………………………………..

2) Tên gọi khác:………………………………………………………..

3) Giới tính:…………………………4) Ngày sinh:……./………/…………..

5) Nơi sinh:……………………………………………………………….

6)  Số CMND………………….………7) Nơi cấp…………………………….

8) Ngày cấp : ……./………./………….9) Dân tộc: ……………………10) Tôn giáo: …………………….

11) Quốc tịch : …………………..12) Quê quán:………

13) Địa chỉ thường trú……………………………………………….

14) Nơi ở hiện nay:…………………………………………………..

15) Điện thoại cơ quan:……………..  16) Điện thoại nhà riêng:………………………..

17) Điện thoại di động: …………………18) Email: ………………………………………..

19) Tình trạng hôn nhân: …………………………..20) Thành phần xuất thân:………..

21) Diện ưu tiên gia đình: ……………………….22) Diện ưu tiên bản thân : ………………………….

23) Năng khiếu/ Sở trường: …………………………………………………………………………………..

24) Tình trạng sức khỏe: ………………..25) Nhóm máu: …………..26) Chiều cao(cm): ……………

27) Cân nặng(kg): ……………… 28) Khuyết tật: ……………………………………………………

29) Số tài khoản: …………………………..30) Mở tại ngân hàng: …………………………………

31) Ngày bắt đầu đóng BHXH: ……../………./……………….

32) Số sổ BHXH: …………………………………

33) Ngày hợp đồng : ………/……./………………34) Ngày tuyển dụng: …../……/………………………..

35) Hình thức tuyển dụng :…………………….

36) Cơ quan tuyển dụng:……………………….

37) Nhóm công việc được giao (khi được tuyển dụng): ………………………………………………… ………..

40) Công việc được giao (khi được tuyển dụng) :   ………………………………………………………………….

41) Ngày bổ nhiệm vào ngạch: ……/……../……………….42) Ngày về cơ quan hiện nay: ……/……/………

43) Thuộc loại cán bộ (biên chế/hợp đồng):………………..44) Nhóm công việc hiện nay: ………………..

45) Công việc hiện nay : ……………………………………………46) Đang nghỉ BHXH: …………………………

47) Ngày vào ngành GD: ……/……/……………..48) Chức vụ hiện tại: …………………………………………….

49) Hệ số phụ cấp CV:……………50) Ngày bổ nhiệm CV: ……./……/………..51) Lần bổ nhiệm: ………..

52) Chức vụ CQ kiêm nhiệm : …………………………..53) Chức vụ CQ cao nhất đã qua: …………………..

54) Đoàn viên TNCS HCM: Có ¨   ; Không ¨      55) Chức vụ Đoàn thể hiện tại: ………………………

56) Ngày vào Đảng CSVN: ……./……../………………..57) Ngày vào Đảng chính thức: ……../……./………

58) Chức vụ Đảng hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

59) Học vấn phổ thông: ………………………………….60) Đã tốt nghiệp: THCS  ¨    ;    THPT    ¨

61) Nhóm trình độ chuyên môn(Sau ĐH, ĐH, CĐ, trung cấp, dưới trung cấp): ……………………………

62) Trình độ chuyên môn cao nhất: ………………………63) Ngành ĐT: Sư phạm o ; Khác SP o

64) Nhóm chuyên ngành: ……………… 65)Chuyên ngành(ghi theo bằng cấp cao nhất): …………………

66) Nhóm nơi đào tạo( học viện/đại học/cao đẳng/trung cấp) …………………………………………………….

67) Nơi đào tạo(ghi theo bằng cấp cao nhất hiện nay): ……………………………………………………………

68) Hình thức đào tạo: ……………………………………………….. 69) Năm tốt nghiệp: …………………………..

70) Đã bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: ¨  71) Trình độ chuẩn(trên, đạt, dưới chuẩn): …………………..

72) Trình độ lý luận chính trị:………………………………73) TĐ quản lý nhà nước: ……………………………

74) TĐ quản lý giáo dục: …………………………………….. 75) Ngoại ngữ chính:…………………………………

76) Trình độ: …………………………… 77) Ngoại ngữ khác-Trình độ: ………………………………………………

78) Trình độ tin học: ……………………………………….79) Học hàm cao nhất: …………………………………..

80)Năm phong học hàm: ……………………81) Danh hiệu thi đua được phong cao nhất: ……………………

82) Nhiệm vụ(môn dạy): …………………………………………….83) Môn phụ: …………………………………….

84) Dạy các lớp: …………………………………………….85) Tổ chuyên môn: ……………………………………….

86) Mã ngạch: ………………………………….87) Tên ngạch: …………………………………………………………….

88) Loại viên chức: …………. 89) Bậc lương: ………..90) Hệ số lương: ………………91) Hưởng 85% ¨

92) Chênh lệch bảo lưu : ……………………………….93) Hưởng từ ngày: ……./……./……………………………

94) Mốc tính nâng lương lần sau: ……./………/……………….95) Phụ cấp thâm niên VK(%): ……………..

96) Phụ cấp kiêm nhiệm(%): ……………………………… 97) Hệ số phụ cấp trách nhiệm: ……………………

98) Hệ số phụ cấp khu vực: …………………………………99) Phụ cấp công vụ :………………………………….

100) Phụ cấp thu hút(%): ………………………………101) Phụ cấp ưu đãi(%): ………………………………….   102) Phụ cấp đặc thù(%): …………………………. 103) Hệ số phụ cấp lưu động:……………………………….

104) Hệ số phụ cấp độc hại: ………………………………..105) Hệ số phụ cấp khác: …………………………….

106) Phụ cấp thâm niên nhà giáo(%): ………………….. Ngày hưởng PC thâm niên nhà giáo :………

107) Quá trình hưởng lương: (căn cứ vào quyết định lương ghi đầy đủ chi tiết từ tháng 4/1993 trở lại đây)

Ngày bắt đầu hưởng Ngày kết thúc hưởng Mã ngạch Tên ngạch Loại công chức viên chức Bậc Hệ số Hưởng 85%   (tập sự) Chên lệch bảo lưu (nếu có) PC thâm niên vượt khung PC thâm niên nhà giáo Ngày hưởng TN nhà giáo Phụ cấp công vụ HSPC kiêm nhiệm HS PC trách nhiệm PC thu hút

 

%

PC ưu đãi% PC đặc thù % PC đặc biệt % HS

 

PC độc hại

HS PC lưu động HS

 

PC

chức vụ

HS PC khác
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

 108) Quá trình đào tạo: (chỉ ghi những khoá đào tạo đã được cấp bằng tốt nghiệp)

Năm nhập học Năm tốt nghiệp Số hiệu bằng Ngày cấp Chuyên môn

 

(ghi theo bằng cấp)

Bằng được cấp (TS/Ths/ĐH/CĐ/TC) Hình thức đào tạo Trường đào tạo
               
               

109) Quá trình bồi dưỡng: (chỉ ghi những khoá đào tạo đã được cấp chứng chỉ hay chứng nhận)

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Nơi bồi dưỡng Nội dung bồi dưỡng Hình thức Chứng chỉ
           
           

110) Lịch sử bản thân: (ghi từ lúc đi học tiểu học đến nay)

Từ ngày Đến ngày Nội dung (làm gì, ở đâu)
     
     

111) Quá trình công tác: (ghi theo quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển)

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Diễn giải
     
     

112) Quá trình tham gia xã hội:

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Diễn giải
     
     

113) Quá trình giảng dạy:

Năm Lớp dạy Kết quả đầu năm Kết quả cuối năm
       
       

114) Quan hệ gia đình: khai cha, mẹ, chồng(vợ), con, anh, chị, em ruột và cha, mẹ, anh, chị, em bên chồng(vợ).

Loại quan hệ Họ tên Năm sinh Hiện nay làm gì, ở đâu?(ghi địa chỉ nơi thường trú)
       
       
       

115) Quan hệ thân nhân ở nước ngoài: (chỉ khai bố mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột)

Loại quan hệ Nước định cư Năm sinh Nghề nghiệp Họ tên Quốc tịch Năm định cư
             
             

116) Quá trình khen thưởng:

Năm khen thưởng Hình thức khen thưởng

 

(Bằng khen, giấy khen, chứng nhận, huân chương, huy chương..)

Cơ quan khen thưởng
     
     

117) Quá trình kỷ luật:

Hình thức kỷ luật Ngày kỷ luật Cơ quan kỷ luật Lý do kỷ luật
       
       

 

118) Quá trình công tác nước ngoài:

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Nước đến Lý do
       
       

119) Quá trính tham gia lực lượng vũ trang:

Ngày nhập ngũ Ngày xuất ngũ Quân hàm Chức vụ
       
       

120) Đánh giá công chức:

Năm đánh giá Kỳ đánh giá Sức khỏe Đạo đức Chuyên môn Xếp loại chung Ghi chú
             
             

121) Sáng kiến kinh nghiệm:(Chỉ ghi những đề tài được công nhận)

 

Tên đề tài Loại Năm bắt đầu Năm nghiệm thu Nhiệm vụ được giao Cơ quan chủ trì Xếp loại Cấp công nhận Cơ quan quản lý kết quả nghiên cứu
                 
                 

122) Quá trình thanh tra:

Năm thanh tra Tên thanh tra viên Xếp loại Nội dung thanh tra Kết luận
         
         

123) Các khóa đào tạo bồi dưỡng đang theo học:

Ngày bắt đầu Trình độ đào tạo Hình thức đào tạo Nội dung Nơi đào tạo Loại
           

Tôi cam đoan những thông tin kê khai là đúng sự thật, nếu sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Người kê khai

Ký và ghi rõ họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: