Phiếu kê khai tỷ giá là văn bản của cá nhân (thường là nhân viên kế toán của các tổ chức tín dụng hoặc các doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài…) cần kê khai sự thay đổi về tỉ giá hối đoái trong phạm vi thời gian theo yêu cầu của cấp trên………..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Phiếu kê khai tỉ giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

Hà Nội, ngày…tháng….năm….

PHIẾU KÊ KHAI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI KÊ KHAI

Họ và tên:……………………..Năm sinh: …………………

Chức vụ/chức danh công tác: ………………………………

Cơ quan/đơn vị công tác: ……………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………..

2.THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TỈ GIÁ:

Tính đến thời điểm ngày…/…/…, tỉ giá hối đoái của một số nước so với Việt Nam như sau:

STT NGOẠI TỆ TỈ GIÁ
1.

 

2.

3.

4.

5.

……….

USD (Đô la Mỹ)

 

EUR (Tiền chung Châu Âu)

GBP (Bảng Anh)

JPY (Yên Nhật)

KRW (Won Hàn Quốc)

……………..

………..

 

…………

…………

………..

………..

…………

3. GIẢI TRÌNH VỀ SỰ BIẾN ĐỘNG TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI SO VỚI NGÀY …/…/… (VÌ SAO LẠI TĂNG, VÌ SAO LẠI GIẢM?)

Ngoại tệ Tăng/giảm Giải trình
USD (Đô la Mỹ)

 

EUR (Tiền chung Châu Âu)

GBP (Bảng Anh)

JPY (Yên Nhật)

KRW (Won Hàn Quốc)

……………..

……………………

 

…………………….

…………………..

…………………….

…………………….

………………….

………………….

………………..

 

………………..

…………………

………………..

……………….

………………..

………………..

(Người kê khai tự thu thập sự thay đổi các tỉ giá và giải trình sự thay đổi đó).

Người nhận Bản kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)

Người kê khai tỉ giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: