Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì, nên được viết ra sao, cần có những nội dung gì, có thể bổ sung những gì. Xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa

Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa là dạng văn bản bổ sung sau ký kết của Hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, sản phẩm. Tại đây, các bên có thể thỏa thuận những nội dung chi tiết hơn của Hợp đồng, giúp cho việc thực hiện hợp đồng được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa số 1

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Hợp đồng mua bán hàng hóa số: …/2020/HĐMB-APT

ngày …/…/2020)

MụcNội dungDiễn giải
1Sản phẩm mua bánLiệt kê cụ thể tại Phụ lục 02
2Tên hàng, số lượng, đơn giá hàng hóaGhi nhận cụ thể trong từng Phiếu yêu cầu kiêm Giấy giao hàng mỗi khi giao hàng cụ thể
4Thời hạn đối chiếu công nợTrước ngày mùng … hàng tháng/hàng tuần
5Thời hạn thanh toán công nợNgày … của tháng kế tiếp/tuần kế tiếp
6Hạn mức công nợ tối đa… đồng/tháng hoặc tuần
7Tài khoản thanh toánTài khoản số: 031 01 01 010843 8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Phương Liệt
8Người được chỉ định của Hai Bên trong việc thực hiện Hợp đồngBên Bán: Công ty TNHH An Phước Thái Ông/Bà: Chức vụ: Nhân viên kinh doanh Số điện thoại: Email:   Bên Mua: Ông/Bà: Chức vụ: Số điện thoại: Email:
9Địa điểm nhận hàng hóa   
10Thời hạn Hợp đồng01 (một) năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

Mọi thắc mắc, phản ánh của Bên Mua thông qua email của công ty TNHH An Phước ………..: info….@gmail.com hoặc hotline: 0966….

  Bên Bán  Bên Mua  

Mẫu Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa số 2

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Hợp đồng mua bán hàng hóa số: …/2020/HĐMB-APT ngày …/…/2020)

Sản phẩm mua bán

STTTên sản phẩmĐóng góiĐơn vị tínhĐơn giá (đồng)
1    
2    
3    
Bên Bán  Bên Mua  

Tham khảo thêm:

  • Khái niệm phụ lục Hợp đồng
  • Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019
  • Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng
  • Phụ lục hợp đồng tư vấn thiết kế
  • Phụ lục hợp đồng lần 2
  • Phụ lục hợp đồng ăn uống
  • Phụ lục hợp đồng bổ sung
  • Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá