T3. Th12 5th, 2023

Quy chế sử dụng cơ sở vật chất là bộ quy tắc quy định về nội dung khi sử dụng cơ sở vật chất tại một cơ quan, đơn vị, cá nhân nào đó nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản quy định về quy chế sử dụng cơ sở vật chất cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quy chế sử dụng cơ sở vật chất


CÔNG TY

……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

……, ngày…..tháng…..năm…….

QUY CHẾ SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Căn cứ…………………………………………;

I. Cơ sở xây dựng quy chế và mục đích

1.Cơ sở xây dựng

Nhu cầu chung của công ty trong việc sử dụng các cơ sở vật chất, trang thiết bị mang tích chất phục vụ cần thiết cho quá trình hoạt động lâu dài của công ty.

……………………………………………………………………………………………………..

2.Mục đích

-Đảm bảo sự vận hành tốt nhất của các cơ sở vật chất trong công ty, duy trì hoạt động thường xuyên không bị gián đoạn.

-Hướng dẫn chi tiết cho cán bộ công nhân viên tại công ty có thể thuận tiện trong quá trình sử dụng.

-Tiết kiệm chi phí chi tiêu, sửa chữa, thay mới trong trường hợp hư hỏng.

……………………………………………………………………………………………………..

II.Nội dung quy chế sử dụng cơ sở vật chất

1.Cơ sở vật chất chung cho tất công nhân viên tại công ty.

Tại mỗi địa điểm có các trang thiết bị sử dụng sẽ phải có biển hoặc tờ thông báo hướng dẫn sử dụng. Tránh trường hợp sử dụng sai quy cách dẫn đến hư hỏng.

Mỗi cá nhân sẽ phải có ý thức khi sử dụng các trang thiết bị công cộng, đảm bảo cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng tốt nhất.

2.Cơ sở vật chất riêng dành cho các bộ phận, phòng ban.
a, Phòng giám đốc

……………………………………………………………………………………………………..

b, Phòng nhân sự

……………………………………………………………………………………………………..

c, Phòng kế toán

……………………………………………………………………………………………………..

d, Phòng họp

……………………………………………………………………………………………………..

III. Hình thức xử lý

Trong quá trình theo dõi, kiểm tra nếu phát hiện các trang thiết bị bàn giao có hiện hư hỏng do quá trình sử dụng không cẩn thận, không có ý thức bảo quản sẽ bị phạt theo mức độ hỏng hóc.

-Đối với tài sản trong các bộ phận thì bộ phận sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và nộp phạt:…………

-Đối với tài sản chung thì cá nhân sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bằng tiền của mình.

Trong trường hợp phát hiện hư hỏng, không sử dung được do phía máy móc, chất lượng sản phẩm hoặc sử dụng quá lâu nên dẫn đến hoạt động kém, ngừng hoạt động phải báo ngay cho bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm xử lý.

IV.Tổ chức thực hiện

Sau khi quy chế được phê duyệt ban hành sẽ được niêm yết công khai tại công ty.

Các bộ phận có trách nhiệm thi hành

……………………………………………………………………………………………………..

CÔNG TY

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: