Quy chế sử dụng xe ô tô của công ty là toàn bộ quy định chi tiết về nội dung được làm hoặc không được làm khi sử dụng ô tô của công ty nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chung và sử dụng phù hợp đúng cách theo quy định của công ty. Dưới đây là mẫu văn bản quy chế sử dụng xe ô tô của công ty:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quy chế sử dụng xe ô tô của công ty


CÔNG TY

……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

……, ngày…..tháng…..năm…….

QUY CHẾ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CỦA CÔNG TY

I.Cơ sở và mục đích xây dựng

1.Cơ sở xây dựng

– Căn cứ theo nội quy, quy chế chung của toàn công ty

– Nhu cầu chung của công ty trong việc sử dụng xe ô tô của công ty

……………………………………………………………………………………………………..

2.Mục đích

– Sử dụng xe ô tô của công ty đúng mục đích, yêu cầu thiết yếu của công ty.

– Đưa ra chi tiết bộ quy chế để các chủ thể sử dụng đúng cách,phù hợp

……………………………………………………………………………………………………..

II.Nội dung quy chế sử dụng xe ô tô của công ty

1.Nguyên tắc sử dụng

Xe ô tô cơ quan chỉ phục vụ cho nhu cầu công tác của các công ty, không được sử dụng vào mục đích riêng, trừ trường hợp xe sử dụng cho ban giám đốc, hội đồng quản trị công ty, nhưng người sử dụng phải chịu phi phí xăng xe và phụ cấp cho nhân viên lái xe.

– Phòng Tài chính – Kế toán trực tiếp quản lý kinh phí xăng, xe và các kinh phí duy trì hoạt động của xe ô tô, theo dõi các khoản kinh phí có liên quan đến hoạt động của xe ô tô để báo cáo Giám đốc phê duyệt.

-Ðối tượng được sử dụng xe ô tô công ty là các đối tượng được cấp xe riêng, đối với các đối tượng không được sử dụng nhưng có nhu cầu thì phải làm giấy đề nghị sử dụng và phải được duyệt theo quy trình dưới đây.

2.Yêu cầu đối Bộ phận lái xe
Quản lý xe có trách nhiệm:

– Trực tiếp điều động lái xe đi công tác hàng ngày và nhu cầu đột xuất của các đơn vị theo quyết định của Công ty.

– Quản lý việc tiêu thụ xăng dầu, xăm lốp, bình điện v.v.. theo định mức đối với từng đầu xe tương ứng với số km xe chạy……………….

– Kiểm tra, cập nhật sổ theo dõi xe của từng lái xe và xác nhận hằng tháng làm cơ sở cho phòng Tài chính Kế toán thanh toán xăng dầu cho mỗi xe trong 1 tháng.

– Lập kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì đối với từng xe, có kế hoạch phân công xe hợp lý để hàng năm các xe đều được kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi xe; dự trù kinh phí hàng năm, từng quí gửi cho Phòng Tài chính-Kế toán.

– Giải quyết kịp thời các đề nghị của lái xe, báo cáo với Bộ phận có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền giải quyết.

Lái xe trực tiếp có trách nhiệm:

– Chấp hành lệnh điều động, phân công của quản lý xe và chịu sự điều động trực tiếp của Trưởng đoàn khi đi công tác.

– Chuẩn bị và kiểm tra kỹ thuật xe chu đáo trước mỗi chuyến đi công tác, thường xuyên giữ gìn xe tốt, sạch sẽ.

– Chấp hành đúng luật giao thông, nội quy, quy chế của công ty để bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và xe.

– Ðảm bảo đúng giờ và địa điểm đón, trả cán bộ, công nhân viên theo yêu cầu của phiếu đăng ký xe và Trưởng đoàn công tác.

– Có thái độ hoà nhã, vui vẻ, giao tiếp lịch thiệp, đúng mực đối với cán bộ, công chức đoàn công tác và cán bộ địa phương nơi đến công tác.

– Có ý thức tiết kiệm xăng dầu, xăm lốp, bình điện. Mỗi chuyến công tác, từ khi xuất phát đến khi kết thúc, phải lấy chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn công tác về số km thực tế cho đợt công tác đó.

III. Xử lý vi phạm

1,Trường hợp Cán bộ, công nhân viên công ty lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng xe vì mục đích cá nhân sẽ bị kỷ luật theo quy định của công ty. Tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ có hình thức xử lý khác nhau.

2.Quản lý đội xe và nhân viên lái xe vi phạm, không tuân thủ theo quy chế sẽ bị xử phạt hành chính hoặc nghiêm trọng có thể sẽ bị đuổi việc.

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

IV.Tổ chức thực hiện

Sau khi quy chế được phê duyệt ban hành sẽ được niêm yết công khai tại công ty.

Toàn bộ công nhân viên công ty có trách nhiệm thi hành.

Bộ phận lái xe xem xét,báo cáo bằng văn bản nêu ý kiến ( Nếu có).

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

CÔNG TY

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: