Qua tìm hiểu Bộ luật dân sự 2015 tôi được biết theo quy định tại Điều 254 Quyền về lối đi qua. Thì tôi có có thể khởi kiện chủ lô đất liền kề để có 1 lối đi vào đất đúng không ?

Năm 2005 gia đình có thương lượng với chủ đất cũ phân lô rồi, nhưng ông này đòi giá rất cao, nên gia đình không đồng ý.

Được biết chủ lô đất đã phân lô bán hết đất cho người mới rồi, nên giờ muốn kiện thì kiện ai ? chủ cũ đất phân lô bán, hay 2 chủ đất mới mua đất ( chủ lô đất số 8 và chủ đất lô số 9 theo như sơ đồ phân lô ) ? hay cả kiện cả 3 ?

Xin hỏi nếu chủ đất cũ đã phân lô, bán hết đất phân lô thì ông này còn quyền gì trên lối đi chung mà ổng đã tự mở làm lối đi chung cho các lô đất không ?

Xin hỏi 2 chủ đất mới mua đất ( chủ lô đất số 8 và chủ đất lô số 9 theo như sơ đồ phân lô ) thì họ có thể tự chiếm lối đi chung rào lại để làm sân không ? vì 2 lô này là 2 lô cuối con đường tự mở nên không ai đi vô đó nữa .

Rất mong quý Luật sư giúp đỡ cho. Gia đình chúng tôi xin chân thành vô cùng cảm ơn quý Luật sư

TRẢ LỜI:

  • Căn cứ pháp lý:
  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Luật đất đai 2013;
  • Bộ luật tố tụng dân sự.
  • Giải quyết TH:

Căn cứ theo Điều 254 BLDS 2015 về Quyền về lối đi qua:

“ Điều 254. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

  • Trong trường hợp này, chủ sở hữu đất có quyền khởi kiện chủ lỗ đất cũ theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu đất có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
    • Nếu chủ lô đất cũ đã bán lô đất số 8 và 9 cho người mới thì, chủ sở hữu đất thỏa thuận và thương lượng với chủ sở hữu lô số 8 và 9. Trong trường hợp, cả 2 chủ sở hữu không thỏa thuận hoặc không tạo điều kiện thì chủ sở hữu đất có quyền được khởi kiện chủ lô số 8 và 9. Vì chủ lô số 8 và 9 đã mua và có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nên chủ lô đất cũ không còn sở hữu lô số 8 và 9 và ông không có quyền trên lối đi chung mà ông đã tự mở cho các lô đất nữa.
    • Căn cứ bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì giải quyết tranh chấp đất và liên quan đến đất thì sẽ do Tòa án nhân dân cấp Quận/Huyện nơi có đất xảy ra tranh chấp.

Trong trường hợp nếu không có người đi lại lô đất cuối đường đó nữa và lô đất cuối đường thuộc quyền sở hữu của lô 8 hoặc lô 9 thì họ có quyền rào lại để làm sân. Nếu lô đất cuối đường không thuộc quyền sở hữu của lô số 8 và 9 thì chủ sở hữu của 2 lô đất đó phải thỏa thuận với những chủ sở hữu trong cùng một khu vực đó để rào lại làm sân, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận thì lô 8 và 9 không được phép rào lại.