Mn co e hỏi chút ak 17 tuổi làm được sổ tiết kiệm chưa ak Luật sư trả lời: Theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNNVN Quyết định Về việc ban hành Quy chế về gửi tiền tiết kiệm thì: Điều 7. Điều kiện thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm 1. Cá […]