Cam kết an toàn giao thông : Là văn bản được Ban lãnh đạo nhà trường , giáo viên , học sinh các lớp ký vào bản cam kết để nhắc nhở ý thức tốt hơn , cẩn thận khi tham gia giao thông Mẫu Văn bản Cam kết an toàn giao thông PHÒNG GD&ĐT […]