Đơn yêu cầu di dời bãi đỗ xe tự phát là văn bản kiến nghị của cư dân, tổ chức khi phát hiện ra các mô hình, bãi, khu vực trong giữ xe bất hợp pháp. Xin mời các bạn theo dõi. Định nghĩa Đơn yêu cầu di dời bãi đỗ xe tự phát Đơn […]