Đơn tố cáo hành vi mạo danh để xâm hại danh dự nhân phẩm người khác được gửi tới cơ quan công an có thẩm quyền, nhằm xác định các dấu hiệu tội phạm và ngăn chặn những hành vi tiếp diễn. Định nghĩa Đơn tố cáo mạo danh xâm hại danh dự Đơn tố […]