Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện được viết thế nào, cần gửi tới ai, xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu của chúng tôi. Với quá trình làm việc căng thẳng và trách nhiệm cao, các y bác sĩ không tránh khỏi được áp lực và kiệt sức. Để đảm bảo cân bằng […]