Đơn yêu cầu bồi thường do hành vi xây dựng trái phép hoặc không tuân thủ những quy định cơ bản gây ảnh hưởng cho các công trình lân cận, hiện tượng nứt, đổ, làm lún sụt chân nhà, móng nhà. Sơ lược Đơn yêu cầu bồi thường do làm lún sụt nhà Đơn yêu […]