Hợp đồng mua bán hàng hiệu đã qua sử dụng được dùng cho đối tượng là các sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã được mặc hay sử dụng tối thiểu một lần. Hàng hiệu là từ ngữ ám chỉ những loại hàng đắt tiền của những thương hiệu giá […]