Hợp đồng lao động và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Hợp đồng lao động, thỏa thuận lao động tiền đề đầu tiên cho mọi thỏa thuận của quan hệ lao động. Nó là căn cứ…

Xem tiếp Hợp đồng lao động và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp

Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp được ký kết với cá nhân theo quy định của công ty và Luật doanh…

Xem tiếp Hợp đồng lao động với kiểm soát viên doanh nghiệp

Đơn xin không tái ký hợp đồng

Đơn xin không tái ký hợp đồng: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp Hợp đồng của các bên đã đến…

Xem tiếp Đơn xin không tái ký hợp đồng

Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

Xem tiếp Hợp đồng lao động