Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tại quận Hai Bà Trưng chỉ với 1.000.000đ, dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng 24/7.

Hồ sơ thành lập công ty tại Hai Bà Trưng

Hồ sơ để thành lập công ty tại quận Hai Bà Trưng bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải người đại diện pháp luật công ty).
 • Danh sách thành viên (Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần).
 • Các giấy tờ khác trong trường hợp pháp luật có quy định (ví dụ như Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài,…)

Các bước thực hiện Thủ tục thành lập công ty tại Hai Bà Trưng

Thủ tục thành lập công ty tại quận Hai Bà Trưng bao gồm:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
 • Bước 2: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp.
 • Bước 3: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Bước 4: Đặt tên công ty.
 • Bước 5: Xác định địa chỉ trụ sở công ty.
 • Bước 6: Xác định thành viên/cổ đông góp vốn.
 • Bước 7: Xác định mức vốn điều lệ.
 • Bước 8: Xác định người đại diện pháp luật.
 • Bước 9: Thành viên góp vốn thông qua và ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 10: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 11: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian hoàn thành quy trình đăng ký thành lập công ty tại Hai Bà Trưng

Thời gian hoàn thành quy trình đăng ký thành lập công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như độ chuẩn xác, đầy đủ của hồ sơ thành lập công ty, việc tuân thủ đúng thủ tục hành chính và thời gian xử lý của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo quy định mới nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, thời gian hoàn thành quy trình đăng ký thành lập công ty thực tế có thể kéo dài khoảng 10 – 15 ngày nếu hồ sơ có các vấn đề phát sinh nhưng được sửa kịp thời, liên tục.

Công ty Luật LVN cung cấp dịch vụ thành lập Doanh nghiệp mới tại Hai Bà Trưng với phí bao nhiêu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập Doanh nghiệp mới trọn gói và cam kết các tiêu chí theo lựa chọn gói dịch vụ của khách hàng. Các Dịch vụ với chi phí trọn gói là không phát sinh thu, không kéo dài thời gian và không tạo lập các tài liệu nhiều lần, tư vấn đầy đủ, chi tiết xung quanh lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, lựa chọn ngành nghề, mức vốn phù hợp.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ các gói dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán, tư vấn thường xuyên và tư vấn nội bộ doanh nghiệp, hỗ trợ hoàn thành các chi phí hồ sơ kê khai nếu có, khắc phục các vấn đề của giám đốc, chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp cũ lâu không hoạt động hoặc các khoản nợ, phạt thuế, phạt hành chính có liên quan.

Khó khăn trong kinh doanh năm 2023 khi thành lập Doanh nghiệp Hai Bà Trưng

Theo các chuyên gia kinh tế, bước sang năm 2023, các doanh nghiệp (DN) trong nước sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi, xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục gia tăng, tác động của cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn còn rất lớn.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những khó khăn này bằng cách tìm kiếm các cơ hội mới, tăng cường năng lực cạnh tranh, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tăng cường quản trị và tài chính.

Phương pháp hiệu quả nhất hiện nay là mở rộng quỹ khách hàng, tiếp cận thêm các khách hàng mới. Để tìm kiếm khách hàng hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số cách sau đây:

 • Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng, sử dụng hiệu quả danh sách khách hàng cũ;
 • Tận dụng các mối quan hệ cá nhân
 • Sử dụng các kênh truyền thông xã hội như Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng
 • Tham gia các sự kiện offline, hội chợ, triển lãm
 • Sử dụng email marketing để thu hút khách hàng tiềm năng
 • Quảng cáo Google Adwords
 • Tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các cuộc gọi ấm

Thành lập Công ty Hai Bà Trưng không có nhân viên được không

Hiện nay, không có quy định nào về việc cấm các công ty không có nhân viên được đăng ký hay hoạt động, vì thế, việc công ty không có nhân viên vẫn sẽ được thực hiện thành lâp bình thường.

Tuy nhiên, việc không có nhân viên sẽ làm cho công ty của bạn gặp phải một số thiệt thòi khi không thể khấu trừ các chi phí lương khi tiến hành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm hoặc các loại thủ tục khác có liên quan điển hình như đấu thầu, dự thầu, thể hiện hồ sơ năng lực.

Khi nào doanh nghiệp phải quyết toán thuế khi thành lập tại quận Hai Bà Trưng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019, doanh nghiệp có thể quyết toán thuế một năm một lần. Thời gian quyết toán thuế được quy định là doanh nghiệp có thể quyết toán chậm nhất là ngày 31/3 của năm sau năm dương lịch hoặc theo năm tài chính của doanh nghiệp.

Các trường hợp thành lập công ty Hai Bà Trưng không phải quyết toán thuế TNDN

Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên, Chuyển công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần và ngược lại.
 • Doanh nghiệp mới thành lập trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh cá thể sang hình thức kinh doanh tổ chức trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh tổ chức sang hình thức kinh doanh cá thể trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh tổ chức sang hình thức kinh doanh hợp danh trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh hợp danh sang hình thức kinh doanh tổ chức trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh cá thể sang hình thức kinh doanh hợp danh trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh hợp danh sang hình thức kinh doanh cá thể trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh cá thể sang hình thức kinh doanh tổ chức hoặc hợp danh và ngược lại trong năm tính thuế.
 • Doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức kinh doanh tổ chức sang hình thức kinh doanh cá thể hoặc hợp danh và ngược lại trong năm tính thuế.

Các trường hợp doanh nghiệp thành lập tại Hai Bà Trưng không phải kiểm tra quyết toán thuế

Các trường hợp doanh nghiệp không phải kiểm tra quyết toán thuế bao gồm:

• Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập, tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong doanh nghiệp.

• Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

• Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ chi phí theo quy định của pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

• Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

• Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kết hợp giữa khấu trừ chi phí và trực tiếp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Tại sao phải quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp thành lập tại Hai Bà Trưng

Quyết toán thuế TNCN là việc tính toán số thuế phải nộp của cá nhân đối với thu nhập cá nhân. Các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN. Việc quyết toán này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc được Tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác làm thay.

Truy thu thuế doanh nghiệp thành lập tại Hai Bà Trưng đã giải thể

Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp giải thể vẫn phải nộp thuế truy thu nếu có vi phạm về thuế trước đó. Tuy nhiên, việc truy thu thuế đối với doanh nghiệp giải thể có thể bị miễn hoặc giảm nếu doanh nghiệp đó đã giải thể trước khi cơ quan thuế phát hiện vi phạm.

Giám đốc doanh nghiệp thành lập ở Hai Bà Trưng bỏ trốn

Nếu giám đốc doanh nghiệp bỏ trốn thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xử lý sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện xử lý đối với người bỏ trốn như sau: Có biện pháp kiểm tra, xử lý theo quy định. Ngoài ra, khi chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích, ngừng kinh doanh nhưng còn nợ thuế thì cơ quan nhà nước sẽ áp dụng tới biện các biện pháp cưỡng chế.

Doanh nghiệp Hai Bà Trưng bỏ địa chỉ kinh doanh

Khi doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký và xử lý theo quy định.

Doanh nghiệp không thể xác minh tình trạng hoạt động sẽ bị tạm khoá mã số thuế và các hoạt động hoá đơn trong một thời hạn nhất định.

Quy trình xác minh địa chỉ kinh doanh Công ty thành lập tại quận Hai Bà Trưng

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC, cơ quan thuế hoàn thành xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các trường hợp phải thực hiện xác minh.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế.

Bỏ công ty được thành lập tại Hai Bà Trưng không đóng thuế

Việc đóng trễ hoặc không đóng Thuế đối với Danh nghiệp đã được cấp Giấy Phép Kinh Doanh có thể dẫn đến mức phạt hành chính rất lớn, bởi mức phạt được tính luỹ thừa dựa trên số ngày nộp chậm, ngoài ra còn cộng thêm lãi suất ngân hàng nếu có. Rủi ro lớn nhất sẽ là doanh nghiệp bị chặn mã số thuế hoàn toàn và chủ doanh nghiệp, giám đốc sẽ bị đưa vào danh sách hạn chế và bị áp dụng một số chế tài như tạm hoãn xuất cảnh, hạn chế chuyển nhượng tài sản, trích thu tài sản.

Thành lập nhiều công ty ở quận Hai Bà Trưng để trốn thuế

Việc thành lập nhiều công ty để trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt từ 1,5 lần số tiền thuế trốn lên đến 5 lần số tiền thuế trốn hoặc bị tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Lách thuế khi mở công ty ở Hai Bà Trưng là gì

Lách thuế là hành vi vi phạm pháp luật, bằng kỹ năng, sự hiểu biết hay kinh nghiệm của cá nhân để hạn tránh né những nghĩa vụ bắt buộc về thuế, từ đó dẫn tới việc không đóng thuế hoặc đóng thuế không đúng mức pháp luật quy định.

Thành lập Doanh nghiệp Hai Bà Trưng không phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo tài chính không

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp không phát sinh doanh thu trong kỳ kế toán vẫn phải thực hiện nộp báo cáo tài chính.

Các doanh nghiệp tại Hai Bà Trưng cũng không ngoại lệ trong quy định này.

Không có doanh thu doanh nghiệp thành lập tại Hai Bà Trưng có được trích khấu hao

Trích khấu hao là một phương pháp kế toán được sử dụng để phân bổ chi phí của một tài sản vật chất hoặc vật lý trong suốt thời gian sử dụng của nó. Doanh nghiệp có thể trích khấu hao một tài sản mặc dù đơn vị không có doanh thu phát sinh dựa theo các báo cáo đã kê khai trong thời gian đó.

Xem thêm: