Lời đầu tiên tôi xin chào và chúc các Luật sư luôn mạnh khỏe !

Luật sư cho hỏi về việc gia đình em mua đất nhưng không có lối đi vào đất như sau: Gia đình tôi vào năm 2000 có mua của bà A lô đất, lô đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ ). Trong sổ đỏ có thể hiện đường qui hoạch vào đất, nhưng trên hiện trạng lại chưa có đường vào lô đất, gia đình nghỉ đã qui hoạch thì chắc có đường nên quyết định mua, khi mua lô đất, xung quanh lô đất là 1 bãi đất trống, nên đi ngõ nào cũng vô được đất. mấy năm gần đây những lô đất trống xung quanh đất được người dân phân lô bán đất, thì gia đình tôi mới phát hiện lô đất gia đình tôi không có đường đi vào đất, còn về phần đất qui hoạch làm đường thì người dân xung quanh cũng xây nhà bít luôn, họ bảo khi nào nhà nước qui hoạch làm đường thì họ trả lại cho nhà nước nên họ xây nhà ở luôn. Bị vây bọc 4 bên xong có 1 lô đất lớn hàng sớm phân lô làm đường bán, giáp với lô đất gia đình tôi có 1 lối đi chung cho các lô đất phân lô ( lô đất tôi chỉ cách lối đi chung với các lô đất phân lô chỉ 1 bứt tường ) nhiều lần gia đình tôi thương lượng xin đập bức tường để xin làm lối đi vào đất nhưng chủ đất đồi giá rất cao và không hợp lý.

TRẢ LỜI:

  • Căn cứ pháp lý:
  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Luật đất đai 2013;
  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
  • Nội dung giải quyết:

Căn cứ theo Điều 254 BLDS 2015 về Quyền về lối đi qua:

“ Điều 254. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

  • Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, chính vì vậy chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi phải tạo mọi điều kiện cho chủ sở hữu có lô đất không có lối đi, nếu hai bên không có thỏa thuận hoặc xảy ra tranh chấp thì có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định. Trong trường hợp này, nếu chủ đất hưởng quyền về lối đi vẫn không đập bức tường và đòi giá quá cao thì họ đã vi phạm vào quyền sở hữu lối đi. Chủ sở hữu đất có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì giải quyết tranh chấp đất và liên quan đến đất thì sẽ do Tòa án nhân dân cấp Quận/Huyện nơi có đất xảy ra tranh chấp.