Văn bản đề nghị sửa chữa tài sản là văn bản thể hiện quan điểm mong muốn đề nghị một cá nhân, tổ chức tiến hành sửa chữa, bảo trì lại những tài sản, vật chất đã bị hư hỏng nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân hoặc quyền lợi chung của nhóm tập thể. Thông thường được sử dụng trong các quan hệ thuê mượn tài sản.

Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị sửa chữa tài sản

Văn bản được viết dưới dạng đơn nếu là cá nhân xác lập và được viết dưới dạng công văn nếu là tổ chức xác lập.

Văn bản có thể có số hiệu để phục vụ việc lưu trữ văn thư. Mẫu tham khảo có thể dựa vào tài liệu chúng tôi cung cấp dưới đây

Văn bản đề nghị sửa chữa tài sản

CÔNG TY ……
PHÒNG/BAN……
————
Số: …/…-……
(V/v: Đề nghị sửa chữa …)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
……., ngày … tháng … năm 20……

Kính gửi: Trưởng phòng/ban ………………………………………….

Hiện tại, …………(tên tài sản)…………….. có hiện tượng bị hỏng, không sử dụng bình thường được. Để đảm bảo tiến độ công việc và hoạt động của phòng/ban ……………………………, kính đề nghị Trưởng phòng/ban xem xét và tiến hành sửa chữa, cụ thể như sau:

 • Tên tài sản:…………………………
 • Số lượng:……………………………
 • Vị trí:……………………………………
 • Tình trạng hoạt động:……………………………..      
 • Lý do: …………………………………………………………          

Kính mong Trưởng phòng/ban ………………… xem xét và giải quyết sớm đề nghị.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Tham khảo thêm

 • Các bước lập công ty sửa chữa xe máy
 • Tự ý làm đường, tôn tạo, sửa chữa công trình công cộng có bị phạt
 • UBND phường đình chỉ việc sửa chữa nhà, quyết định cắt nước đối với hộ dân đang sửa chữa nhà
 • Thủ tục, quy định nhận tiền sửa chữa nơi thờ cúng liệt sĩ
 • Mẫu đơn xin bảo hành, sửa chữa nhà chung cư
 • Văn bản đề xuất sửa chữa