T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp xây cầu


CÔNG TY TNHH ABC

 

Số: 12/2019/CV-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY CẦU

Kính gửi: Toàn thể cán bộ công nhân viên chức Công ty TNHH ABC

Nhằm tạo điều kiện phục vụ đời sống sinh hoạt, đi lại thuận tiện, giảm thiểu rủi ro, tai nạn cho người dân quê nghèo tại trên địa bàn tỉnh, Ban lãnh đạo công ty kêu gọi toàn thể công nhân viên chức trong công ty đóng góp ủng hộ người dân xây cầu.

  • Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2019
  • Hình thức: bằng tiền mặt bỏ vào thùng quyên góp đặt tại sảnh văn phòng công ty.

Rất mong nhận được sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người để chương trình có thể hỗ trợ nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

–          Như trên;

–         Lưu VT.

CÔNG TY TNHH ABC

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: