Menu Đóng

Văn bản giải quyết đơn tố cáo nặc danh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết đơn tố cáo nặc danh


CÔNG TY TNHH X

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ CÁO NẶC DANH

Kính gửi: Các phòng ban

            Thời gian qua, xuất hiện nhiều đơn tố cáo gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và uy tín, danh tiếng của công ty.

Bằng văn bản này, công ty yêu cầu Phòng Hành chính – Nhân sự tiếp nhận đơn tố cáo và cùng phối hợp với các phòng ban khác để xác minh làm rõ các đơn tố cáo đặc biệt là các đơn tố cáo nặc danh, giải quyết nhanh chóng trong nội bộ công ty. Đối với đơn tố cáo nặc danh có đầy đủ chứng cứ, tài liệu cụ thể cần xem xét kĩ lưỡng để tránh trường hợp những thành phần xấu cố ý gây hại tới công ty.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191