Menu Đóng

Văn bản giải quyết mâu thuẫn giữa nhân viên

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết mâu thuẫn giữa nhân viên


CÔNG TY …………………..

 

……………………………….

PHÒNG ………(a)………

————————-

Số: …/…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………………., ngày … tháng … năm 20…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIỮA NHÂN VIÊN

Kính gửi: Toàn bộ cán bộ, nhân viên Phòng ……(a)……

Vừa qua có một số thông tin cho biết đã có những mâu thuẫn, va chạm giữa nhóm nhân viên của phòng ……(a)…….với anh/chị …………………………… của phòng ……..(b)…….. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các phòng và gây chia rẽ nội bộ nhân viên công ty.

Do vậy, yêu cầu những cán bộ, nhân viên có liên quan đến vụ việc trên:

  • Nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn với anh/chị ……………………………
  • Không được tạo thông tin sai, thông tin xấu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của phòng, cũng như của công ty.

Đề nghị mọi người nghiêm túc thực hiện các yêu cầu. Ai vi phạm, phòng ban sẽ trình lên ban lãnh đạo để có biện pháp xử lý./

Nơi nhận:

–         Như trên

–         Lưu VP

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191