T3. Th12 5th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết ô nhiễm không khí


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……………………

 

————————-

Số: …/…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………………., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

(V/v: Giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại khu vực xã ………….. )

Kính gửi: Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày … tháng … năm 20… vừa qua, người dân khu vực xã …………… đã có kiến nghị về việc “Khói bụi thải từ ống khói cụm nhà máy …………………. gây ô nhiễm không khí, gây bệnh về đường hô hấp cho người già và trẻ nhỏ một số hộ gia đình

Để tìm hiểu nguyên nhân và có hướng giải quyết tình trạng trên, không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, yêu cầu Phòng Tài nguyên môi trường thực hiện các công việc sau:

  • Cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường, lập danh sách các nhà máy, xí nghiệp, có hoạt động xả khí thải ra không khí khu vực nói trên.
  • Kiểm tra giấy phép hoạt động, giấy phép xả khí thải của các cơ sở trên.
  • Nhanh chóng thông báo cho cấp trên nếu có dấu hiệu bất thường để nhanh chóng có hướng giải quyết triệt để.

Đề nghị Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường nhanh chóng triển khai thực hiện yêu cầu./

Người nhận:

–         Như trên

–         Lưu VP

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: