Menu Đóng

Đơn xin mua hóa đơn

Mẫu Đơn xin mua hóa đơn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

 Kính gửi: Cơ quan thuế……………..

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 của BTC;

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Gia đình tôi có kinh doanh theo hình thức hộ gia đình về các loại mặt hàng gia dụng và các thiết bị nội thất gia đình tại….. Để thuận tiện hơn cho việc mua bán thì chúng tôi có nhu cầu được mua hóa đơn tại cơ quan thuế.

Căn cứ tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 của BTC quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế là “Hộ, cá nhân kinh doanh” Xét thấy hình thức kinh doanh của gia đình tôi thuộc đối tượng được phép mua hóa đơn. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị cơ quan thuế xét duyệt cho tôi được tiến hành việc mua hóa đơn.

Tôi xin gửi kèm theo đơn là một số giấy tờ liên quan đến việc xin mua hóa đơn:

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng tiếp nhận, xem xét để tôi có thể mua hóa đơn sớm nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191