Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Từ Liêm, mở công ty trọn gói với chi phí chỉ 1.000.000đ. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn các kinh nghiệm khi tiến hành thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp, công ty tại quận Bắc Từ Liêm thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Hồ sơ thành lập công ty tại Bắc Từ Liêm

Hồ sơ để thành lập công ty tại quận Bắc Từ Liêm bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải người đại diện pháp luật công ty).
 • Danh sách thành viên (Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần).
 • Các giấy tờ khác trong trường hợp pháp luật có quy định (ví dụ như Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài,…)

Các bước thực hiện Thủ tục thành lập công ty tại Bắc Từ Liêm

Thủ tục thành lập công ty tại quận Bắc Từ Liêm bao gồm:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
 • Bước 2: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp.
 • Bước 3: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Bước 4: Đặt tên công ty.
 • Bước 5: Xác định địa chỉ trụ sở công ty.
 • Bước 6: Xác định thành viên/cổ đông góp vốn.
 • Bước 7: Xác định mức vốn điều lệ.
 • Bước 8: Xác định người đại diện pháp luật.
 • Bước 9: Thành viên góp vốn thông qua và ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 10: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 11: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian hoàn thành quy trình đăng ký thành lập công ty tại Bắc Từ Liêm

Thời gian hoàn thành quy trình đăng ký thành lập công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như độ chuẩn xác, đầy đủ của hồ sơ thành lập công ty, việc tuân thủ đúng thủ tục hành chính và thời gian xử lý của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo quy định mới nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, thời gian hoàn thành quy trình đăng ký thành lập công ty thực tế có thể kéo dài khoảng 10 – 15 ngày nếu hồ sơ có các vấn đề phát sinh nhưng được sửa kịp thời, liên tục.

Đăng ký thành lập mới cho doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Từ Liêm ở đâu

Để đăng ký thành lập mới cho doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Từ Liêm, bạn cần làm những bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ doanh nghiệp; Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của sáng lập viên và người đại diện pháp luật của công ty
 • Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Hà Nội hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KHĐT Hà Nội
 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi thông tin về công ty.

Bạn cần chú ý các điều kiện về đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Chi phí thành lập mới công ty Bắc Từ Liêm

Chi phí thành lập công ty mới bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp: 100.000đ hoặc 200.000đ (tùy loại hình doanh nghiệp)
 • Lệ phí môn bài: từ 1 triệu đến 3 triệu đồng (tùy vốn điều lệ)
 • Chi phí khắc dấu tròn doanh nghiệp: khoảng 450.000đ
 • Chi phí đặt bảng hiệu doanh nghiệp: khoảng 200.000đ
 • Chi phí mua chữ ký số gói 1 năm: khoảng 1.530.000đ
 • Chi phí nộp ký quỹ tài khoản ngân hàng: khoảng 1.000.000đ
 • Chi phí sử dụng hóa đơn: tùy thuộc vào loại hình và số lượng hóa đơn cần sử dụng.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Từ Liêm cần những gì

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu
 • Điều lệ công ty (đối với loại hình công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)
 • Danh sách thành viên công ty
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hoặc chủ doanh nghiệp
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Có nợ xấu ngân hàng có được thành lập doanh nghiệp ở Bắc Từ Liêm không

Nợ xấu là những khoản nợ mà người đi vay không có khả năng trả cả gốc lẫn lãi vào ngày đến hạn. Nợ xấu không chỉ ảnh hưởng tới ngành ngân hàng mà còn tới cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Việc xử lý nợ xấu luôn được các quốc gia quan tâm tháo gỡ, nhưng hiện tại Việt Nam vẫn chưa có luật xử lý nợ xấu chính thức.

Về việc có nợ xấu ngân hàng có được thành lập doanh nghiệp không thì theo quy định của pháp luật Việt Nam cụ thể là đối tượng không được thành lập doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp 2020 KHÔNG CÓ quy định cấm đối với những trường hợp này.

Vì thế, bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty bình thường dù đang có các khoản nợ xấu tại Ngân hàng thương mại hay Ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước.

Các đối tượng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định(trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác);
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;(Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh).
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đang là công chức thì có thể thành lập doanh nghiệp trên Bắc Từ Liêm không

Theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức không được thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, công chức, viên chức có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào các loại hình doanh nghiệp trừ các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Số tiền cần có để mở công ty tại Bắc Từ Liêm Hà Nội

Số tiền cần có để mở công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và các chi phí khác. Theo quy định của pháp luật, vốn điều lệ là số tiền chủ sở hữu hoặc các thành viên/cổ đông cùng góp để đăng ký thành lập công ty.

Vốn điều lệ không có mức tối thiểu hay tối đa chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhưng có thể có mức quy định riêng cho từng ngành nghề kinh doanh.

Ngoài vốn điều lệ, bạn cũng cần chuẩn bị các chi phí khác như chi phí dịch vụ thành lập công ty (khoảng 699.000đ – 1.500.000đ), chi phí khắc con dấu (khoảng 250.000đ – 400.000đ), chi phí thuế môn bài (2 triệu – 3 triệu/năm) và các chi phí khác tuỳ thuộc vào hoạt động của công ty.

Số nhân viên tối thiểu cho Công ty Cổ phần tại Bắc Từ Liêm là bao nhiêu

Số nhân viên tối thiểu cho Công ty Cổ phần là 03 người, đây là số lượng cổ đông tối thiểu để đăng ký thành lập công ty cổ phần. Số lượng cổ đông tối đa không bị hạn chế.

Bạn có thể mời thêm nhiều người khác tham gia làm cổ đông cho công ty của bạn và thuê người lao động theo nhu cầu doanh nghiệp.

Mức thuế môn bài của Công ty Bắc Từ Liêm hàng năm

Mức thuế môn bài của Công ty hàng năm phụ thuộc vào vốn điều lệ đã đăng ký. Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, có 03 bậc thuế môn bài:

 • Bậc 1: 03 triệu đồng/năm (Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng)
 • Bậc 2: 02 triệu đồng/năm (Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 02 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng);
 • Bậc 3: 01 triệu đồng/năm (Doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 02 tỷ đồng)

Bạn cần nộp thuế môn bài ngay trong tháng đăng ký kinh doanh và trước ngày 31/01 hàng năm. Một số trường hợp được miễn thuế môn bài như doanh nghiệp mới thành lập trong năm hoặc hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng.

Thành lập Công ty tại Bắc Từ Liêm phải chịu những thuế, phí, lệ phí gì

Công ty phải chịu những thuế, phí, lệ phí tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh của mình, một số loại thuế, phí, lệ phí thường gặp là:

 • Lệ phí môn bài: Doanh nghiệp nộp hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Doanh nghiệp nộp hàng quý hoặc hàng tháng căn cứ vào doanh thu và chi phí
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Doanh nghiệp nộp hàng quý hoặc hàng năm căn cứ vào lợi nhuận và các khoản miễn thuế
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Doanh nghiệp khấu trừ và nộp cho người lao động hàng tháng hoặc hàng quý căn cứ vào mức lương và các khoản giảm trừ

Thành lập Công ty TNHH Bắc Từ Liêm thì cần bao nhiêu thành viên

Công ty TNHH là một hình thức doanh nghiệp bao gồm hai loại hình doanh nghiệp là:

 • Công ty TNHH 1 thành viên: Chỉ có một chủ sở hữu là tổ chức hoặc cá nhân
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Có từ 2 đến 50 thành viên là tổ chức hoặc cá nhân

Tuy theo hình thức Công ty TNHH mà bạn lựa chọn đăng ký, bạn sẽ cần đáp ứng các điều kiện về thành viên tương ứng. Công ty TNHH sẽ có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Với nội dung trên, mong rằng chúng tôi đã có thể trợ giúp phần nào trong quá trình giải đáp các khó khăn của khách hàng. Bên cạnh đó, mọi nhu cầu liên quan tới đặt Dịch vụ hoặc thắc mắc, phản hồi, quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được tư vấn. Xin cảm ơn!

Xem thêm: