Menu Đóng

Đơn xác nhận là dân tộc thiểu số

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xác nhận là dân tộc thiểu số


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ

(Về việc: Xác nhận dân tộc thiểu số)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã A

  • Căn cứ Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

Tên tôi là:

Dân tộc:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:            tại:

Số điện thoại:

Hộ thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm tôi làm thủ tục nhập học tại trường X

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với mong muốn:

Ủy ban nhân dân phường A xác nhận tôi thuộc diện sinh viên là người dân tộc thiểu số để có thể được hưởng các chính sách giúp đỡ của Nhà nước khi đang học tập tại trường X.

Kính mong Ủy ban nhân dân xã A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 

Họ tên

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191