Cập nhật

Đơn xin chuyển vị trí công việc

Đơn xin chuyển đổi vị trí công việc, nơi công tác, bộ phận làm việc thể hiện quan điểm, mong muốn của người lao động…

Xem tiếp Đơn xin chuyển vị trí công việc

Đơn xin xác nhận dân sự, hồ sơ thủ tục thực hiện

Đơn xin xác nhận dân sự viết như thế nào, có những nội dung gì, muốn xin xác nhận dân sự cần chuẩn bị giấy tờ…

Xem tiếp Đơn xin xác nhận dân sự, hồ sơ thủ tục thực hiện

Hợp đồng lao động bản 100 điều khoản chi tiết đầy đủ mới nhất

Hợp đồng lao động là tiền đề đầu tiên cho mọi thỏa thuận của quan hệ lao động. Nó là căn cứ để giải quyết…

Xem tiếp Hợp đồng lao động bản 100 điều khoản chi tiết đầy đủ mới nhất

Hợp đồng chuyển nhượng sang nhượng quán cafe

Hợp đồng chuyển nhượng sang nhượng quán cafe là thỏa thuận của các bên nhằm hướng tới mục đích chuyển nhượng toàn bộ tài sản,…

Xem tiếp Hợp đồng chuyển nhượng sang nhượng quán cafe

Mẫu đơn khiếu nại ô nhiễm môi trường

Đơn khiếu nại về việc gây ô nhiễm môi trường được sử dụng trong các trường hợp phát hiện các hành động vô ý hoặc…

Xem tiếp Mẫu đơn khiếu nại ô nhiễm môi trường

Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm được dùng trong trường hợp nào, nên sử dụng kèm những điều khoản ra sao, xin mời các bạn…

Xem tiếp Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Đơn xác nhận 2 tên là một người

Đơn xin xác nhận 2 tên là một người là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị Ủy ban nhân dân/chủ thể…

Xem tiếp Đơn xác nhận 2 tên là một người

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án là văn bản các bên đầu tư giao kết với nhau nhằm cam kết trước những thỏa…

Xem tiếp Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai là hoạt động diễn ra tương đối phổ…

Xem tiếp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê cắt cỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… ngày…..tháng…năm…. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (V/v: Thuê cắt…

Xem tiếp Hợp đồng thuê cắt cỏ