Cập nhật

Truyền thông quốc tế – Đặc điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam, xu thế nghiên cứu

Truyền thông quốc tế, một vài nét lý luận về Đặc điểm, chính sách, xu thế nghiên cứu. Bài tiểu luận nhằm mục đích nghiên…

Xem tiếp Truyền thông quốc tế – Đặc điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam, xu thế nghiên cứu

Nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật quốc tế và việc áp dụng nguyên tắc này vào việc xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật quốc tế và việc áp dụng nguyên tắc này vào việc xác lập chủ quyền đối với…

Xem tiếp Nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật quốc tế và việc áp dụng nguyên tắc này vào việc xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Sự khác biệt và tương đồng điển hình trong đào tạo Luật ở Anh và Mỹ

Sự khác biệt và tương đồng điển hình trong đào tạo pháp Luật ở Anh và Mỹ. Common law – một trong hai dòng họ…

Xem tiếp Sự khác biệt và tương đồng điển hình trong đào tạo Luật ở Anh và Mỹ

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về lao động giúp việc gia đình

Bình luận, đánh giá các quy định về lao động giúp việc gia đình trong Bộ luật Lao động sửa đổ bổ sung năm 2019….

Xem tiếp Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về lao động giúp việc gia đình

Phương pháp thương lượng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp lĩnh vực thương mại

Phương pháp thương lượng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp lĩnh vực thương mại. I. VỤ VIỆC THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG…

Xem tiếp Phương pháp thương lượng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp lĩnh vực thương mại

Bình luận về lợi nhuận và việc phân phối lợi nhuận trong hoạt động tài chính doanh nghiệp

Bình luận về lợi nhuận và việc phân phối lợi nhuận trong hoạt động tài chính doanh nghiệp. Với sự phát triển không ngừng của…

Xem tiếp Bình luận về lợi nhuận và việc phân phối lợi nhuận trong hoạt động tài chính doanh nghiệp

Bình luận các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh theo Luật Bảovệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

Bình luận các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh theo Luật Bảovệ quyền lợi…

Xem tiếp Bình luận các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh theo Luật Bảovệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

Đánh giá các quy định pháp luật về chế độ thai sản

Đánh giá các quy định pháp luật về chế độ thai sản. Hiện nay tại một số doanh nghiệp trong và ngoài nước với đặc…

Xem tiếp Đánh giá các quy định pháp luật về chế độ thai sản

Phân tích các điều kiện đảm bảo cho pháp luật đi vào đời sống

Phân tích các điều kiện đảm bảo cho pháp luật đi vào đời sống. Luật pháp ra đời được coi là thành tựu đại diện…

Xem tiếp Phân tích các điều kiện đảm bảo cho pháp luật đi vào đời sống

Nhận diện các rủi ro trong soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa và cách phòng tránh

Nhận diện các rủi ro trong soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa và cách phòng tránh. Hợp đồng là sự thỏa…

Xem tiếp Nhận diện các rủi ro trong soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa và cách phòng tránh