Menu Đóng

Đơn yêu cầu bồi thường do làm lún sụt nhà

Đơn yêu cầu bồi thường do hành vi xây dựng trái phép hoặc không tuân thủ những quy định cơ bản gây ảnh hưởng cho các công trình lân cận, hiện tượng nứt, đổ, làm lún sụt chân nhà, móng nhà.

Sơ lược Đơn yêu cầu bồi thường do làm lún sụt nhà

Đơn yêu cầu bồi thường do làm lún sụt nhà được soạn thảo tương đối đơn giản theo mẫu dưới đây chúng tôi đã cung cấp. Người làm đơn cần nhấn mạnh các phương án, đề nghị đưa ra để yêu cầu bên kia chấm dứt ngay các hành vi gây ảnh hưởng và thực hiện bồi thường những hậu quả thực tế.

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu bồi thường do làm lún sụt nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ……., ngày……tháng……năm……

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG DO GÂY ẢNH HƯỞNG LÚN SỤT

(V/v: làm lún sụt nhà)

Kính gửi: Chủ đầu tư …………………………..

– Căn cứ vào hợp đồng hai bên ký kết số … ;

– Điều 15 Nghị định 139/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

I. Nội dung yêu cầu

“Yêu cầu bồi thường do làm sụt lún nhà”

………………………………………………………………………………….

II. Thiệt hại thực tế

  1. Tên tài sản bị thiệt hại:…………………………………..
  2. Đặc điểm:……………………………………………………….
  3. Diện tích bị thiệt hại:……………………………………..
  4. Tình trạng tài sản:…………………………………………..
  5. Giá trị khi mua tài sản:…………………………………..

III. Yêu cầu giải quyết khiếu nại

Tôi đề nghị phía Bên chủ dự án Ông/ Bà xém xét giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định như bản hợp đồng hai bên đã ký kết cũng như theo quy định của pháp luật:

  1. Khắc phục, sửa chữa phần bị lún sụt

……………………………………………………………………….

  1. Bồi thường thiệt hại thực tế

……………………………………………………………………….

(Bằng chữ:……………………………………………. VNĐ)

Xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191