Menu Đóng

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Công văn đề nghị, yêu cầu đối tác, đối phương thanh toán tiền theo hợp đồng, thỏa thuận trước đó sau khi phía bản thân đã thực hiện xong toàn bộ nội dung ghi nhận.

Tổng quan Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng là một dạng văn bản có tính chất nội bộ, bên cạnh những yêu cầu thanh toán tiền, nội dung đề nghị về thời hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm bị xử phạt nếu không thanh toán, cũng là những nội dung cần được chú trọng.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn Hợp đồng – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

CÔNG TY

…………………

—————————–

Số: ………/CVĐNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Thanh toán chi phí theo Hợp đồng)

Kính gửi: CÔNG TY ………………………………………………..

Dựa theo các thỏa thuận đã được xác lập tại Hợp đồng kinh tế số ………../HĐKT, ký ngày … tháng … năm 201…

Chúng tôi kính đề nghị Công ty ……………………………………… nhanh chóng thực hiện việc thanh toán toàn bộ số tiền đã ghi nhận trong Điều ….. Hợp đồng kinh tế số …………../HĐKT, để Bên chúng tôi có thể bàn giao lại máy như đã thỏa thuận, tránh việc máy sau khi được đưa về từ nhà sản xuất sẽ phải lưu tại kho công ty chúng tôi làm phát sinh thêm nhiều chi phí khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những chi phí này khi đã quá thời hạn chậm thanh toán theo Hợp đồng.

Đề nghị quý công ty thanh toán theo thông tin sau:

Tài khoản ngân hàng số: ………………………………………
Tại: Ngân hàng …………………………………………………..

Chủ tài khoản: …………………………………………………….
Chi nhánh: ………………………………………………………….

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                                            Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

Đại diện công ty

Giám đốc

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191