Menu Đóng

Công văn nhắc nhở chậm tiến độ

Công văn nhắc nhở chậm tiến độ là văn bản mà đơn vị quản lý hoặc chủ đầu tư gửi tới đơn vị thi công, đơn vị trực tiếp thực hiện nhằm mục đích nhắc nhở đơn vị này trong việc tuân thủ thời gian đã cam kết. Công văn có thể bao gồm một số nội dung ghi nhận mức phạt hoặc chế tài nếu bên thi công vẫn tiếp tục vi phạm thời hạn.

Công văn nhắc nhở chậm tiến độ

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
*********
Số…../20../CCNB
(V/v: Báo cáo tiến độ công việc của phòng kinh doanh)
Hà Nội, ngày……..tháng…năm 20…..

Kính gửi: Giám đốc kinh doanh -……………………….

Phòng kinh doanh công ty………………

  • Căn cứ theo quyết định ……/…../…… của T.Giám đốc  về định hướng phát triển doanh nghiệp trong kì 3 năm …….
  • Căn cứ theo báo cáo kinh doanh số …./……./CVNB-PKD tháng ….trong kỳ 3 năm …….của phòng kinh doanh

Hiện nay, ban lãnh đạo nhận thấy phòng kinh doanh nếu tiếp tục giữ tiến độ làm việc như tháng…….thì sẽ không đạt được kì vọng mà ban lãnh đạo đặt ra cho phòng kinh doanh trong kì 3 năm……, cụ thể là:

Tháng …đạt doanh thu:

Lượng data khách hàng:

Số lượng hợp đồng trong tháng đạt thỏa thuận:

Kỳ vọng trong quý 3 của công ty

Doanh thu:

Lượng data khách hàng:

Số lượng hợp đồng trong tháng đạt thỏa thuận:

* Đánh giá: Nếu vẫn như nguyên tiến độ như tháng …vừa rồi thì hết quý 3, công ty sẽ chỉ thu về:

Doanh thu:

Lượng data khách hàng:

Số lượng hợp đồng trong tháng đạt thỏa thuận:

Bởi vậy, ban lãnh đạo công ty đề nghị phòng kinh doanh đẩy nhanh thêm tiến độ từ tháng ……cho đến tháng …… để đạt được kì vọng quý 3 như công ty mong muốn.

Khi đạt được kì vọng như công ty mong muốn, phòng kinh doanh đã đạt đủ KPI trong quý 3 và sẽ được thưởng KPI theo đúng quyết định mà công ty đã đề ra.

Nơi nhận:

– Như trên;

T.GIÁM ĐỐC

(CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191