Menu Đóng

Đơn cầu cứu khẩn cấp

Đơn cầu cứu khẩn cấp, đơn xin được giúp đỡ của cơ quan có thẩm quyền khi cấp thiết, quyền lợi bị đe dọa nghiêm trọng.

Tổng quan Đơn cầu cứu khẩn cấp

Đơn cầu cứu khẩn cấp là văn bản được cá nhân/nhóm cá nhân/tổ chức… sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét sự việc/tình trạng/… đang/đã/sắp xảy ra (có căn cứ chứng minh việc đó đã xảy ra) và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh những hậu quả bất lợi/thiệt hại không đáng có/… xảy ra gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ thể khác được pháp luật bảo vệ.

Mẫu Đơn cầu cứu khẩn cấp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN CẦU CỨU KHẨN CẤP

(V/v: Đề nghị giải quyết tình trạng………….)

 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh………

– Ông………………… – Chủ tịch Ủy ban tỉnh……………

 (Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác như Chủ tịch nước, Quốc hội, Sở/Bộ Tài nguyên và môi trường,… tùy thuộc vào việc mà bạn muốn trình bày cụ thể là gì cũng như mức độ nghiêm trọng và yêu cầu giải quyết cụ thể mà bạn đưa ra, nếu có)

– Căn cứ …;

– Căn cứ tình hình thực tiễn (khu vực)………..

 

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Với vai trò là người đại diện của những đối tượng sau (nếu có) theo Hợp đồng ủy quyền/Giấy ủy quyền số……….. ngày…./…./……..:

1./Ông/Bà:…………………………………                 Sinh năm:…………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

2./Ông/Bà:…………………………………                 Sinh năm:…………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

3./… (Liệt kê những đối tượng cùng làm đơn này với bạn)

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:………………..                     Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………..)

Xin trình bày sự việc như sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Bạn trình bày thông tin sự việc mà bạn muốn phản ánh tới chủ thể có thẩm quyền, từ đó dẫn dắt đến lý do khiến bạn làm đơn, đây có thể là việc các chủ thể có thẩm quyền tại địa phương không giải quyết những hành vi vi phạm/không có động thái xử lý/… gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân/các chủ thể làm đơn… Bạn cần căn cứ vào việc bạn cần phản ánh cụ thể để trình bày sao cho thuyết phục, để làm chủ thể nhận đơn có nhìn nhận theo hướng nhìn nhận của bạn về sự việc, từ đó tạo tiền đề để bạn đưa ra việc giải quyết/chấm dứt tình trạng trên,…)

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà xem xét tình trạng trên và có những biện pháp giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của…………. Cụ thể, để tránh tiếp diễn tình trạng trên/gây hậu quả……… ( bạn đưa ra những bất lợi nếu sự việc không được giải quyết) tôi đề nghị Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét, tiến hành:

1./……..

2./………. (Đưa ra đề nghị của bạn, kèm theo đó là tác dụng của chúng nếu chúng được chấp nhận thực hiện,…)

Tôi xin cam đoan với Ông/Bà/Quý cơ quan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét và đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý tình trạng trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp,………… của…………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Ông/Bà/Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:………………….. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng các văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191