Menu Đóng

Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế

Sai phạm trong quá trình kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ dẫn tới việc bị phạt thuế. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, lỗi này có thể là khách quan và đơn vị mong muốn được giảm mức phạt bằng Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế

Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế là văn bản được cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan, chủ thể có thẩm quyền giảm mức tiền phạt đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức do các chủ thể này có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Mẫu Đơn đề nghị giảm mức phạt thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 2018

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢM MỨC PHẠT THUẾ

(V/v: Đề nghị giảm mức phạt thuế đối với hành vi …………………………….. )

 

          – Căn cứ Luật quản lý thuế 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

         – Căn cứ Thông tư  156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP;

          – Căn cứ Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Kính gửi: – Chi cục Thuế huyện…………./Cục Thuế tỉnh……………..

                                   – Ông………………………(cấp trên trực tiếp của người ra quyết định)

Tên Công ty: ………………………………………….….……………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………….……………………..

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: …………………………………………………….………..

Quận/huyện: ………………………………. Tỉnh/thành phố:……………………………………………

Điện thoại: …………………… Fax: ……………… E-mail: …………….…………….

Do Nguyễn Văn A với số chứng minh nhân dân là……………… cấp ngày…/…/……. tại……………… làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

(Trong trường hợp việc phạt được thực hiện với cá nhân thì trình bày các thông tin như sau:

Tên tôi là:……. Sinh năm:…… Chứng minh nhân dân số:…… cấp ngày…./…./……. tại …….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………)

Tôi xin được tường trình sự việc như sau:

……………………………………

(Ví dụ: Ngày … tháng … năm … Đội trưởng Đội Thuế có phát hiện ra hành vi vi phạm về thủ tục thuế, cụ thể là hành vi không nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế và tiến hành xử phạt 3.500.000 đồng đối với hành vi này của hộ gia đình tôi, có lập biên bản. Ngày…./…./…… gia đình tôi có nhận được Quyết định của phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt như trên. Tuy nhiên, ngày…/…/…… ở khu vực nhà tôi có xảy ra một trận động đất làm đổ kệ hàng, một phần hàng hóa của gia đình tôi bị đè hỏng. Tổng giá trị số hàng hóa bị đè hỏng là 1.500.000 đồng.

Theo tôi được biết tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 37 Thông tư 166/2013/TT-BTC có quy định:

Điều 37. Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

1.Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế với mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm hoạ, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

2.Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại; chi phí khám, chữa bệnh.

…”

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan giảm mức tiền phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tôi xuống còn 2.000.000 đồng.)

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191