Menu Đóng

Đơn khiếu nại gây tiếng ồn, ô nhiễm tiếng ồn

Đơn khiếu nại gây ô nhiễm tiếng ồn là văn bản do người khiếu nại bao gồm: cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện nhằm đề nghị, tố cáo với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết về hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn do cá nhân, tổ chức khác gây ra và xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của người khiếu nại.

1. Hướng dẫn làm Đơn khiếu nại gây ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng ồn có thể xuất phát chủ yếu từ các hộ gia đình, khu vực liền kề, bên cạnh, thông thường nó có thể là hoạt động xây dựng, kinh doanh, tụ tập hoặc một hình thức khác hợp pháp hay phi pháp, nhưng nhìn chung đều đem tới hậu quả là gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống dân cư, hộ dân sinh sống xung quanh đó.

Đơn sẽ được gửi lần đầu tới Ủy ban nhân dân cấp xã, phường địa phương để yêu cầu giải quyết, nếu không được thỏa đáng, tình trạng kéo dài và gia tăng, người dân hoàn toàn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện và các cơ quan chuyên ngành khác vào cuộc nhằm xử lý hành vi vi phạm pháp luật của nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn.

Hồ sơ khiếu nại gây ô nhiễm tiếng ồn bao gồm:

  • Đơn khiếu nại gây ô nhiễm tiếng ồn;
  • Căn cứ, bằng chứng hình ảnh, video, ghi âm hoặc giấy tờ kết luận của một bên thứ 3 về mức độ ô nhiễm tiếng ồn của khu vực.

2. Mẫu Đơn khiếu nại gây ô nhiễm tiếng ồn – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

………………ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI GÂY Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

(V/v gây ô nhiễm tiếng ồn)

  • Căn cứ theo quy định tại luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
  • Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;
  • Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

Kính gửi: UBND xã/phường/thị trấn……………………………..

Tôi là:………………………………………………… Sinh ngày :…………………………………….

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………………………….

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại :………………………………………………………………………………………

(Ví dụ : Hiện nay, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn…………………………. diễn ra rất nghiêm trọng. Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ……………………………………….. với cường độ lớn, xuất hiện liên tục từ sáng đến tối muộn. Tình trạng này đã kéo dài suốt thời gian qua, mặc dù đã có sự nhắc nhở của các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng ồn đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực và có tác động trực tiếp đến đời sống cũng như sức khỏe của các hộ dân sinh sống tại khu vực).

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 103 luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn  của…………………………………trên địa bàn…………………………………………………………………………………………..

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân đang sinh sống trên địa bàn……………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191