Menu Đóng

Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học

Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự (tạm hoãn gọi nhập ngũ) theo quy định của pháp luật vì lý do đang theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trong một số trường hợp, địa phương có thể ban hành mẫu xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, khi đó, bạn  nên sử dụng mẫu của địa phương.

1. Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học

Dưới đây là hướng dẫn dành cho mẫu Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự:

  • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ban chỉ huy quân sự địa phương;
  • Thủ tục: Không có quy định cụ thể về thời gian;
  • Cách viết: Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự chỉ được chấp nhận trong những trường hợp nhất định ví dụ như đang theo học hệ đào tạo chính quy, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc một lý do khác pháp luật có quy định. Vì thế, việc xin hoãn sẽ không được chấp nhận trong mọi trường hợp nộp đơn. Các bạn cần cân nhắc trước khi xác lập Đơn này.
  • Lưu ý: Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự cần được nộp kèm các giấy tờ, hồ sơ làm căn cứ chứng minh như xác nhận nhập học, xác nhận đang là sinh viên của trường hoặc xác nhận theo yêu cầu đặc biệt của Ban chỉ huy quân sự đối với cơ sở giáo dục, xác nhận tình trạng khó khăn của Ủy ban nhân dân cấp xã, hồ sơ, sổ hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng,…

2. Mẫu Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học – Gọi ngay 1900.0191

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN

HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

(V/v: Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do đang theo học tại Trường……………)

 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã)……………

– Ông……………… – Chủ tịch UBND huyện……….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

– Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

– Căn cứ …;

– Căn cứ hoàn cảnh thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Hiện tôi đang là học sinh/sinh viên Lớp………. Ngành…………… Năm học/Khóa học……………… Trường…………………………………..

Vào ngày…../…../………… tôi có nhận được Giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của………………….. yêu cầu tôi có mặt  khám sức khỏe ngĩa vụ quân sự vào ngày……/……/………

Tôi đã tham gia buổi khám sức khỏe này theo yêu cầu được ghi nhận trong Giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên.

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do của bạn, lý do khiến bạn cho rằng bản thân thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp của bạn là lý do “đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”)

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

“Điều 41.Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ:

1.Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a)Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b)Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c)Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d)Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ)Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e)Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g)Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

…”

Tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và đồng ý cho tôi được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì hiện nay tôi đang đi theo học tại……………..

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản sau:

1./Giấy xác nhận là học sinh/sinh viên đang theo học tại trường của trường……….;

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản khác bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191