Menu Đóng

Đơn xin không tham gia thăm quan

Đơn xin không tham gia thăm quan là văn bản của học sinh hoặc phụ huynh học sinh gửi tới nhà trường, giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên phụ trách về việc gia đình có nguyện vọng không cho con tham gia chương trình thăm quan hàng năm do trường tổ chức.

Các lý do để không tham gia có thể xuất phát từ sức khoẻ, bối cảnh thời điểm hay do đặc thù của địa điểm thăm quan dẫn tới phụ huynh có nhiều lo ngại.

Mẫu Đơn xin không tham gia thăm quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA THAM QUAN

Kính gửi: Chi cục thuế huyện An Dương

Ông: Nguyễn Viết Tú chi cục trưởng chi cục thuế huyện An Dương

Tôi là: Lê Thị Hương

Sinh ngày: 24/01/1995

Chỗ ở hiện nay: Trung tâm huyện An Dương

Là nhân viên chi cục thuế huyện An Dương

Với lý do như sau: Do gia đình tôi có việc bận. Nên tôi không thể tham gia chuyến tham quan này cùng cơ quann.

Tôi viết đơn này kính đề nghị cơ quan xem xét và chấp nhận cho tôi được phép không tha gia kì tham quan lần này vào ngày 03/12/2019.

Tôi xin chân thành ảm ơn!

Người viết

Lê Thị Hương

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191