Menu Đóng

Đơn xin không thay đổi giáo viên chủ nhiệm

Đơn xin không thay đổi giáo viên chủ nhiệm là văn bản của phụ huynh học sinh hoặc học sinh có mong muốn giữ nguyên giáo viên chủ nhiệm trong năm học tiếp….Khi nhà trường, ban giám hiệu có kế hoạch khác để bố trí giáo viên. Đơn được lập dựa trên ý kiến của số đông phụ huynh và học sinh.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin không thay đổi giáo viên chủ nhiệm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm…..

ĐƠN XIN KHÔNG THAY ĐỔI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÍNH GỬI: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG …………………..

HUYỆN/QUẬN………….. – TỈNH/TP…………………….

Tôi tên là: …………………..                              Sinh năm: ……

Giấy chứng minh nhân dân số ………….. cấp ngày…/…/… tạI …………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………..

Hiện đang là Hội trưởng hội phụ huynh lớp ……………. Trường ………………..

Tôi làm đơn này xin được trình bày với Ban giám hiệu nhà trường nội dung như sau:

Con tôi hiện đang là học sinh lớp …………. Trường ………………………. dưới sự giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm là cô ………………………… Nhận thấy trong năm học 2018 – 2019 vừa qua, cô ………………. đã làm rất tốt vai trò của 01 giáo viên chủ nhiệm. Cô rất quan tâm, tận tình, tận tụy bảo ban từng bạn học sinh trong lớp ……. Cô quan tâm không chỉ đến việc rèn luyện kiến thức trên lớp mà còn khuyến khích vận động các con học sinh lớp ……….. trong các phong trào về thể thao, văn nghệ. Các con học sinh lớp ………… cũng rất yêu quý, kính trọng cô.

Nhận được sự tin tưởng và giao phó của toàn thể phụ huynh trong lớp, tôi làm đơn này kính đề mong Qúy Ban giám hiệu nhà trường có thể sắp xếp để cô …………. tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp …….. trong năm học 2019 – 2020 sắp tới.

Tôi và toàn thể phụ huynh, học sinh lớp ……….. kính mong Ban giám hiệu có thể xem xét và giải quyết nhanh chóng nguyện vọng của chúng tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Các phụ huynh nhất trí việc giữ nguyên giáo viên

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191