Menu Đóng

Mẫu Đơn xin mua đất

Mẫu Đơn xin mua đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN MUA ĐẤT

Kính gửi: Ông/Bà…..

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào các tiêu chí và yêu cầu của bên bán đất;

Tên tôi là:……………… ( Chủ hộ gia đình)

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Ngày…/…./…. tôi thấy gia đình Ông/Bà A có rao bán miếng đất tại địa điểm………Nên gia đình tôi có bàn bạc muốn mua lại miếng đất trên.

Dựa vào những tiêu chí mà gia đình Ông/ bà đưa ra như:

Tôi mong muốn được thương lượng và mua mảnh đất của Ông/bà.

Kính mong Ông/ bà xem xét để thực hiện việc mua bán đất số……

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191