Menu Đóng

Đơn xin sao lục hồ sơ

Đơn xin sao lục hồ sơ, đơn xin sao chụp tài liệu, chứng cứ, sao trích lục hồ sơ án.

Tổng quan về Đơn xin sao lục hồ sơ

Đơn xin sao lục hồ sơ được sử dụng tương đối phổ biến trong các vụ việc, vụ án, quy trình tố tụng, đôi khi cũng có thể được sử dụng trong các vụ việc thông thường nhằm phục vụ nhu cầu của người lập nắm được các nội dung, thông tin khách quan nhất trong vụ việc của mình.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin sao lục hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 20…

ĐƠN XIN SAO LỤC HỒ SƠ

– Căn cứ Luật hộ tịch/ Luật đất đai/…..

Kính gửi: UBND/ ……….

Tên tôi là: ……………………………………………………….                Sinh ngày: …………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….    Cấp ngày: ………………       Tại: ………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Tài liệu sao lục: …………………………………………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi: thửa đất số 2314, tờ bản đồ số 02 không thể hiện lối đi chung. Hiện tại tôi muốn điều chỉnh lại lối đi chung. Vì việc đi lại khó khăn, đường đất nên khi trời mưa lầy lội, dễ trơn trượt).

Do đó, tôi kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho phép tôi sao lục hồ sơ để sử dụng mục đích như trên.

Tôi xin cam đoan nội dung trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng hồ sơ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                               Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191