Menu Đóng

Đơn xin xác nhận hai năm sinh là một người

Đơn xin xác nhận hai năm sinh là một người là văn bản được cá nhân, người đại diện, giám hộ của một cá nhân khác sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét và xác nhận hai thông tin năm sinh đang tồn tại là của cùng một người.

Hiện nay, đất nước ta đã trải qua rất nhiều thời kỳ và biến cố lịch sử, vì thế có nhiều trường hợp khi người dân thay đổi vị trí sinh sống hoặc đã từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường trong, ngoài nước dẫn tới mất mát thất lạc giấy tờ nhân thân. Hoặc đơn cử có trường hợp do khai nhầm, nhầm lẫn khi điền các giấy tờ tại từng khoảng thời gian, cuối cùng đều dẫn tới việc tồn tại 2 hay nhiều năm sinh cho cùng một người, cùng một tên.

Nếu không có sự thống nhất hay xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hai năm sinh là một người, những người có thông tin đó sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thực hiện các thủ tục hành chính và ảnh hưởng tới quyền lợi khi xin hưởng các chính sách từ nhà nước.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận hai năm sinh là một người


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HAI NĂM SINH LÀ MỘT NGƯỜI

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông…………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……………………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền phù hợp với trường hợp của bạn như cán bộ hộ tịch,…)

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

 

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận hai năm sinh là một người, ví dụ:

Năm………, tôi được gia đình làm giấy khai sinh tại…………………. vào ngày…./…./……., trong đó ghi nhận tôi sinh năm……….

Tuy nhiên, vào………….., trong quá trình đi thăm người thân tại……….., tôi bị thất lạc với gia đình và được một gia đình tại…………….. nhận nuôi từ ngày…/…/……. Và do khi bị thất lạc gia đình, tôi không nhớ rõ được năm sinh của bản thân. Vì vậy, gia đình nhận nuôi tôi đã lấy năm sinh là năm…….

Ngày…/…./……, tôi tìm lại được gia đình và nhận lại cha, mẹ ruột và sử dụng thông tin theo Giấy khai sinh do…………….. cấp ngày…/…./…..

Ngày…./…../……., tôi có nộp hồ sơ…….. vào công ty……….., và ngày…/…./……, công ty/… yêu cầu tôi xác nhận hai năm sinh khác nhau giữa giấy tờ…………… và giấy……….. đều là thông tin của tôi.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và xác nhận:

Năm sinh…………… ghi nhận trên…………………….

Và năm sinh……………. Ghi nhận trên………………….

Đều là thông tin của tôi.

…………………………………………………

…………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận hai năm sinh khác nhau ghi nhận trên………………. là của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của ………..Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191