Menu Đóng

Giả sử ngành sản xuất mặt hàng A của nước B muốn kiện các nhà xuất khẩu Việt Nam vì đã bán phá giá mặt hàng A vào nước B

Câu hỏi: Giả sử ngành sản xuất mặt hàng A của nước B muốn kiện các nhà xuất khẩu Việt Nam vì đã bán phá giá mặt hàng A vào nước B.

Nếu ngành sản xuất mặt hàng A của nước B có tổng cộng 5 nhà sản xuất (NSX), trong đó:

+ NSX 1 sản xuất ra 9% tổng sản lượng nội địa mặt hàng A của nước B

+ NSX 2 sản xuất ra 5% tổng sản lượng nội địa mặt hàng A của nước B

+ NSX 3 và 4 sản xuất ra 15% tổng sản lượng nội địa mặt hàng A của nước B

+ NSX 5 sản xuất ra 56% tổng sản lượng nội địa mặt hàng A của nước B

Dựa vào các quy định của WTO, cho ý kiến về các trường hợp sau:

+ Nếu NSX 2 (5%) ủng hộ, NSX 1 (9%) và 3 (15%) phản đối, đơn kiện có bị bác bỏ không?

+ Nếu NSX 1 (9%) ủng hộ, NSX 2 (5%)  và 3 (15%) phản đối, đơn kiện có bị bác bỏ không?

Trả lời:

Theo quy định của WTO, một vụ kiện chống bán phá giá chỉ có thể được tiến hành nếu nó được bắt đầu bởi các chủ thể có quyền khởi kiện là:

– Ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu (hoặc đại diện của ngành);

– Cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu;

Để được xem xét thì chủ thể nộp đơn khởi kiện phải có tính đại diện ngành sản xuất hàng hóa tương tự trong nước – được xét trên 2 tiêu chí:

+ Các nhà sản xuất ủng hộ đơn kiện có sản lượng sản phẩm chiếm hơn 50% tổng sản lượng sản xuất ra bởi tất cả các nhà sản xuất đã bày tỏ ý kiến ủng hộ hoặc phản đối đơn kiện; và

+ Các nhà sản xuất ủng hộ đơn kiện phải có sản lượng sản phẩm tương tự chiếm hơn 25% tổng sản lượng sản phẩm tương tự của toàn bộ ngành sản xuất trong nước

a. Nếu NSX 2 (5%) ủng hộ , NSX 1(9%) và 3 (15%) phản đối:

Tổng số phần trăm bày tỏ ý kiến của NSX 1,2,3 là: 5%+9%+15%=29% được xem tương đương 100% thì việc NSX 2 ủng hộ đơn kiện có sản lượng sản phẩm tương tự = 17,24% < mức 50% tổng sản lượng sản xuất ra bởi tất cả các nước đã bày tỏ ý kiến ủng hộ hay phản đối đơn kiện.

-> Vì vậy không đáp ứng tiêu chí này

=> Như vậy đơn kiện sẽ bị bác bỏ do nhà sản xuất ủng hộ đơn kiện không đáp ứng được tính đại diện theo 1 trong 2 tiêu chí nêu trên.

b. Nếu NSX 1(9%) ủng hộ , NSX 2(5%) và 3 (15%) phản đối:

Tổng số phần trăm bày tỏ ý kiến của NSX 1,2,3 là: 5%+9%+15%=29% được xem tương đương 100% thì việc NSX 1 ủng hộ đơn kiện có sản lượng sản phẩm tương tự =31,03% < mức 50% tổng sản lượng sản xuất ra bởi tất cả các nước đã bày tỏ ý kiến ủng hộ hay phản đối đơn kiện.

-> Vì vậy không đáp ứng tiêu chí này

=> Như vậy đơn kiện sẽ bị bác bỏ do nhà sản xuất ủng hộ đơn kiện không đáp ứng được tính đại diện theo 1 trong 2 tiêu chí nêu trên.

Bài liên quan:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191