Menu Đóng

Mẫu Sổ đăng ký thành viên

Ổ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …………

 ———————-

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

 

 SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

–          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005;

–          Căn cứ Điều lệ công ty …………..

 

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ……….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………. cấp ngày …………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………..

  1. Vốn điều lệ: …………………VNĐ ( Bằng chữ: ……… đồng Việt Nam )
  2. Tên thành viên, địa chỉ, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên:

 

STT Số, ngày cấp GCN vốn góp Họ và tên Số CMT (hoặc Hộ chiếu) của thành viên là cá nhâ, số dkkd hoặc QD thành lập của thành viên là tổ chức Hộ khẩu thường trú Số vốn góp Giá trị

( %)

Thời điểm góp vốn Loại tài sản Chữ ký
 

1

                 
 

2

                 
 

3

                 

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191