Menu Đóng

Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu số 10: ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010)

Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

Tên cơ sở xin phép…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
 

…….., ngày…. tháng…. năm….

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Cục Xuất bản

 

 1. 1. Tên cơ sở xin phép:…………………………………….……………
 2. Địa chỉ:………………………………………………….……………
 • Điện thoại: ……………………………………………………………

   

 • Fax:…………………………………………………………………….

 • E-mail: ………………………………………………………………..

 • Website(nếu có):………………………………………………………

 1. Xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khâu xuất bản phẩm trực tiếp của nước ngoài gồm (ghi rõ loại xuất bản phẩm):……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định tại Luật Xuất bản, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đề nghị Cục Xuất bản xem xét, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm./.

 

 

Người đứng đầu cơ sở xin phép

(ký tên, đóng dấu)  

Ghi chú: Kèm theo đơn này gồm:

 1. Trường hợp xin cấp phép hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm (không bao gồm sách)

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư;

– Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú, văn bằng, chứng chỉ về đào tạo nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm, lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở xin cấp phép;

 1. Trường hợp xin cấp phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu sách còn phải có:

– Danh sách nhân viên, cộng tác viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu kèm theo hợp đồng lao động;

– Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ của nhân viên, cộng tác viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu;

– Bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội, lý lịch tư pháp của nhân viên thẩm định nội dung sách;

– Giấy xác nhận thâm niên công tác của nhân viên thẩm định nội dung sách do cơ quan, tổ chức nơi nhân viên đó đã làm việc cấp;

– Bản sao có chứng thực hợp đồng thuê trụ sở làm việc, mặt bằng kinh doanh của cơ sở xin cấp phép hoặc giấy tờ có gía trị tương đương.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191