Menu Đóng

Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn

Công ty Luật LVN cung cấp: Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 Mẫu số: 04/GTGT

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Tháng….. năm 200….)

 

Tên cơ sở kinh doanh:…………………………….. Mã số  
Địa chỉ:…………………………………………………

 

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua………………………

Người phụ trách thu mua:…………………………

 

 

 

 

Ngày tháng

Người bán Hàng hóa mua vào  
năm mua hàng Tên người bán Địa chỉ

 

 

Tên mặt hàng Số lượng Đơn giá Tổng Giá thanh toán Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8
 

 

 

 

 

 

 

 

             
               

– Tổng giá trị hàng hoá mua vào:         ……………………………………………………..

 

Ngày… tháng… năm 200…                                          Ngày… tháng… năm 200..

Người lập bảng kê                                                          Giám đốc cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký tên, đóng dấu)

 

BK này chỉ được sử dụng đối với trường hợp DN thu mua HH, DV của người bán không có hóa đơn (cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ… của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được lập bảng kê 04/GTGT).

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191