Menu Đóng

Biên bản ghi nhận phát hiện động vật quý hiếm

Động vật quý hiếm được chia thành nhiều loại, loại hạn chế và loại cấm tuyệt đối các hành vi săn bắt. Với điều kiện môi trường phong phú, Việt Nam là một trong những đất nước có thảm thực động vật đa dạng, các loài động vật có rất nhiều sự tiếp xúc trực tiếp với khu vực con người sinh sống, vì thế việc bắt gặp những động vật quý hiếm là điều thường thấy. Nhằm mục đích bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp luật, người dân cần nhanh chóng lập biên bản và bàn giao, báo cáo về cơ quan quản lý khi phát hiện ra động vật quý hiếm.

Biên bản ghi nhận phát hiện động vật quý hiếm – Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

BIÊN BẢN GHI NHẬN ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

 Hôm nay vào hồi……h, ngày……tháng………năm…….

Chúng tôi gồm có:

  1. Người lập biên bản:

Họ tên:……………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………….

  1. Người chứng kiến:

Họ tên:……………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………….

Cùng tiến hành xác nhận những thông tin sau:

  1. Tên động vật quý hiếm:…………………………………………………………………………………….
  2. Thời gian địa điểm phát hiện:…………………………………………………………………………….
  3. Số lượng:……………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi………h, ngày……..tháng……….năm………

Biên bản được chứng kiến, đồng ý, xác nhận của những người tham gia.

 NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN  NGƯỜI CHỨNG KIẾN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191