Menu Đóng

Biên bản nghiệm thu hệ thống camera

Biểu mẫu Biên bản nghiệm thu hệ thống camera, hệ thống ghi hình video sau khi tiến hành lắp đặt, thử nghiệm.

Biên bản nghiệm thu hệ thống camera

Biên bản nghiệm thu hệ thống camera là văn bản giữa người trực tiếp thi công lắp đặt hệ thống, người giám sát việc lắp đặt hệ thống và chủ đầu tư công trình nhằm xem xét các tiêu chuẩn của hệ thống camera trong một công trình nào đó như trường học, bệnh viện, ngân hàng, trụ sở doanh nghiệp…. thông qua việc chạy thử….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu hệ thống camera

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN SỐ … NGHIỆM THU HỆ THỐNG CAMERA

CÔNG TRÌNH: NGÂN HÀNG…….

1.Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu:

  • Hệ thống Camera tại chi nhánh số ………. Ngân hàng………………..
  • Địa chỉ: …………………..

2.Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát lắp đặt hệ thống Camera tại chi nhánh số……….. Ngân hàng …………..

b) Người phụ trách kỹ thuật trực tiếp lắp đặt hệ thống Camera của Nhà thầu thi công xây dựng Ngân hàng……………..

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu với nhà thầu phụ).

3.Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: …………………

4.Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Đơn xác nhận đã hoàn thành lắp đặt hệ thống Camera tại Ngân hàng ……….. của người phụ trách công trình

– Đơn xin nghiệm thu hệ thống Camera của Chủ nhà thầu

– Biên bản các quy trình của công trình xây dựng

b) Về chất lượng hệ thống:
  • Toàn bộ thiết bị bàn giao mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, theo tiêu chuẩn của nhà sả xuất
  • Quy cách, phẩm chất, ký mã hiệu, đặc tính của thiết bị đúng như mô tả trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng như chủng loại đúng như trong hợp đồng đã ký kết
c) Lắp đặt và chạy thử, hướng dẫn cách sử dụng
  • Bên  lắp đặt hệ thống đã tổ chức lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thử và bàn giao vật tư thiết bị đảm bảo kỹ thuật và đúng yêu cầu của bên phía Ngân hàng
d) Bảo hành
  • Bên lắp đặt đã tiến hành cử chuyên viên kỹ thuật xuống lắp đăt và hướng dẫn một số công việc cơ bản của việc vệ sinh và lắp đặt camera và các vật tư thiết bị nêu trong hợp đồng kinh tế đã ký kết.
  • Các thiết bị sẽ được bảo hành theo đúng khoảng thời gian đã nêu trong hợp đồng kinh tế hai bên đã ký kết. Bên B thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp trong thời gian bảo hành.
c) Các ý kiến khác nếu có…

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:

  • Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
  • Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 1

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 2

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 KĨ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191